MVO

InAxtion en MVO

People, planet en profit als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; InAxtion conformeert zich daar al meerdere jaren aan. Ook wij willen een significante bijdrage leveren aan de bescherming van onze leefomgeving en de strijd tegen klimaatverandering. Bij InAxtion nemen we onze verantwoordelijkheid. De keuzes die wij nu maken, hebben namelijk gevolgen voor later. Wij willen actief bijdragen aan de toekomst. Daarom streven we naar minder CO2-uitstoot en een duurzame bedrijfsvoering. De CO2-Prestatieladder helpt ons hierbij.
 

CO2 Prestatieladder

De inspanningen die we verrichten voor een optimale CO2 reductie hebben geresulteerd in het behalen van niveau 3 op de CO2 Prestatieladder en behaalden daarmee het certificaat ‘CO2 Bewust’. Dit maakt ons koploper binnen de uitzendbranche (bron: Brian Heikamp, SKAO). Bekijk hier het certificaat en meer informatie.

Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren dan het Nederlands gemiddelde. De gemiddelde CO2-reductie in Nederland is 1,6% per jaar. Bedrijven met een certificaat op de ladder reduceren maar liefst 3,2% per jaar.

In 2016 wilden we als bedrijf grofweg 5% minder CO2 uitstoten dan in 2012. Het ging daarbij niet alleen om de uitstoot van onze auto’s, maar ook om het energieverbruik van onze gebouwen. Deze reductie hebben wij waargemaakt, hier zijn wij enorm trots op!

Stichting Nederland CO2 Neutraal

In november 2015 hebben we ons aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal. Het doel van deze stichting is bedrijven en organisaties stimuleren en ondersteunen te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Niet alleen voldoen wij hiermee aan eis 3.D.1 uit het Handboek CO2 prestatieladder, tevens biedt het ons de mogelijkheid om te sparren met andere leden van de stichting, om kennis te delen en inspiratie op te doen.

De stichting Nederland CO2 Neutraal heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Binnen iedere werkgroep zijn zo’n 12 verschillende bedrijven actief, wat een breed beeld geeft van de markt. InAxtion is ingedeeld in de werkgroep ‘Wagenpark 4’. Deze werkgroep richt zich op mogelijke CO2 reductie en besparingen binnen het wagenpark.

 
Voor meer informatie over de stichting kijk je op de website van Stichting Nederland CO2 Neutraal. De verslagen van de werkgroepbijeenkomsten vind je hier.

Werken aan een betere toekomst

Ons uitgangspunt is dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten. We kiezen daarom voor groene producten. Maar duurzaamheid betekent ook bijdragen aan een duurzame samenleving. 

 

trotse sponsor van surkids


Daarom investeren we in de ontwikkeling van onze mensen, zodat ze ook op de lange termijn goed inzetbaar blijven. Streven naar duurzaamheid betekent ook dat we goede doelen ondersteunen, zoals Surfkids, KidsRight en Oxfam Novib.

MVO nieuws

Hieronder vind je al onze nieuwsartikelen met het thema MVO.

 

Duurzame tips?

InAxtion is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het energie verbruik en de CO2-uitstoot voor het bedrijf nog verder te verlagen.

Tips die hieraan kunnen bijdragen zijn welkom. Mail ons je tips!