Identiteit

Algemene voorwaarden NBBU

Organigram

KvK, Uittreksel Handelsregister InAxtion B.V.

KvK, Uittreksel Handelsregister InAxtion Uitzendgroep B.V.

Ketenaansprakelijkheid

NBBU Certificaat

Certificaat NEN 4400-1

G-Rekening

NBBU Lidmaatschap InAxtion BV

VCU Certificaat

Belastingdienst verklaring betalingsgedrag

MVO

Notulen werkgroep mobiliteit 2, 3e kwartaal 2018, CO2 neutraal

Notulen werkgroep mobiliteit 2, 1e kwartaal 2018, CO2 neutraal

Verslag werkgroep wagenpark 4 2e kwartaal 2017

InAxtion Participatie in initiatieven 2017-06-07

Energiemanagement Actieplan 2016

Energie audit verslag 2016

CO2 Emissies 2016

Communicatieplan 2016

Emissie Inventarisatie 2016

Emissie-Inventarisatie 2015

Energie audit verslag 2015

Emissie-Inventarisatie 2014

Energie audit verslag 2014

Emissie Inventarisatie 2013

Energie audit verslag 2013

Emissie Inventarisatie 2012

Energie audit verslag 2012

Verificatieverklaring Emissie-Inventarisatie 2012

Energiemanagement Actieplan 2020

SNF Certificaat InAxtion Vastgoed

Certificaat CO2 prestatieladder niveau 3

Medewerkers

Urenbriefje PDF

Urenbriefje Excel

Reiskosten verklaring

Veiligheid

CO2-Emissies 2016

Bedrijfsgegevens InAxtion

Back