Nieuws

Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland

Vanaf 1 maart aanstaande is het zover: de meldplicht voor EU-werkgevers die met hun personeel in Nederland werkzaamheden verrichten wordt van kracht. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Concreet betekent het dat werkgevers vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie verplicht melding moeten maken van personeel dat in ons land werkzaamheden uitvoert, maar niet afkomstig is uit Nederland.

Beter toezicht op buitenlandse werknemers

In onze vorige blogs kon je al het een en ander lezen over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (kortweg WAB) en de zogeheten A-1 verloning. Een andere belangrijke wijziging op het gebied van arbeidsrecht is de nieuwe meldplicht voor buitenlandse werknemers. Vanaf 1 maart moeten werkgevers uit andere EU-lidstaten, die met hun personeel in Nederland werkzaamheden verrichten, dat melden bij het online loket van het Ministerie van Sociale Zaken. Daardoor ontstaat er meer toezicht op buitenlandse werknemers die (tijdelijk) in Nederland komen werken. En kan de dreigende premievlucht naar een goedkoper buitenland - in uitzendland ook wel bekend als A-1 verloning - een halt worden toegeroepen.

Ook verplichtingen voor Nederlandse opdrachtgever

Belangrijk om te weten is dat deze meldingsplicht ook verplichtingen met zich meebrengt voor de Nederlandse opdrachtgever waar buitenlands personeel komt werken. Deze moet namelijk controleren of de melding door de buitenlandse werkgever correct is gebeurd. En dit moet binnen uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden gebeuren. Wanneer je als Nederlandse opdrachtgever deze melding niet goed hebt gecontroleerd, onjuistheden niet hebt doorgegeven of geen afschrift van de melding hebt, kan de Inspectie SZW daarvoor een boete opleggen.

Voorkom problemen

Dit wetende, is het vanzelfsprekend dat je bij het inhuren van buitenlandse werknemers uitsluitend zaken moet doen met een betrouwbaar uitzendbureau dat van alle ins en outs op de hoogte is. Zo weet je precies wat je te doen staat en voorkom je problemen als gevolg van de nieuwe meldingsplicht.

Laat je bijpraten

Wil je precies weten wat de nieuwe meldplicht voor buitenlandse werknemers voor jouw bedrijf betekent? Kom gerust langs, wij praten je graag bij.

Back
InAxtion
InAxtion