Nieuws

Zo ga je dus niet met mensen om...

Flexwerken ligt onder een vergrootglas. Zodra het woord flex genoemd wordt, volgt er bijna automatisch vanuit diverse kanten kritiek. Onlangs nog kwamen er berichten in de media naar buiten over de zogenaamde draaideurconstructies. Uitzendkrachten werken langer dan de bedoeling is op contracten met minimale rechten en zekerheid. Althans, dat stelt de FNV in een rapport dat ze in september van vorig jaar aan de Tweede Kamer hebben overhandigd. De ABU ageert tegen het geschetste beeld. Directeur Jurriën Koops zegt in een reactie dat het op basis van onafhankelijk onderzoek 'onwaarschijnlijk is dat een substantieel deel van de uitzendkrachten langer dan 78 weken bij dezelfde uitzender blijft'. Uitzenders zouden ook niet 'substantieel' gebruikmaken van draaideurconstructies. Wij sluiten ons graag aan bij deze opmerking', aldus Marc van Ravenstein, eigenaar van InAxtion Uitzendgroep. 'Helaas zijn er inderdaad nog altijd partijen in de markt die op een immorele manier omgaan met hun arbeidskrachten. En wat mij betreft mogen deze partijen absoluut hard aangepakt worden. Wat, naar mijn mening, niet kan is alle uitzendorganisaties over één kam scheren zoals dat wel vaker gebeurt in de media.'

Arbeidskrachten te lang in onzekerheid?

Er zijn, zo stelt het FNV na gesprekken met uitzendkrachten vast, veel situaties bekend waarin de beoogde doorstroming richting meer zekerheid niet van de grond komt. Het maakt dat krachten soms van uitzendbureau naar uitzendbureau gaan waardoor ze tot wel zeven jaar in de fase van onzekerheid blijven hangen. Het is de fase waarin er langdurig onder het uitzendbeding werk wordt verricht, waardoor hun dienstverband op een willekeurig moment kan worden beëindigd en er bovendien geen doorbetaling bij ziekte is. 'Dat zijn geen gewenste praktijken', zegt Marc, 'alleen al daarom hebben we veel van onze mensen, tenminste 60%, in vaste dienst, waarvan sommigen al meer dan tien jaar. Kijk, als je op een duurzame manier een bedrijf wilt bouwen dan zul je moeten investeren in je belangrijkste kapitaal: je mensen. Ik denk niet dat onze opdrachtgevers, waarvan we met de meesten ook al jaren samenwerken, ervan gecharmeerd zouden zijn als we steeds met wisselende gezichten op de proppen komen. Samenwerken, elkaar leren kennen en bouwen aan vertrouwen en dus de relatie zijn onmisbare factoren als je serieus in je branche aan de slag wilt. Eerder hebben we Mariusz Zabielski, onze collega die inmiddels 13 jaar bij ons in dienst is hierover bevraagd. Zijn verhaal lees je hier. Het is zomaar een voorbeeld van hoe het ook kan.'

Continue relevante informatiestroom

'In onze tweewekelijkse nieuwsberichten besteden we structureel aandacht aan zaken als betrouwbaarheid van uitzendbureaus, A-1 verloning, huisvesting, vitaliteit van medewerkers, de AVG, de meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland en meer. Veel van wat belangrijk is in voor onze branche of onderneming komt wel voorbij. Zo ook het bijzondere XPA-certificaat, voor medewerkers die bovengemiddeld presteren en dit ook uitdragen naar de opdrachtgever. Wat mij betreft is het een mooi voorbeeld van zuinig zijn op je mensen. Wil je meer weten over onze werkwijze of de manier waarop wij naar kwalitatief uitzenden kijken? Neem dan contact met ons op. We laten graag een tegengeluid horen op de overwegend kritische berichten in de media', besluit Marc.

Bron: Het Financieele Dagblad

Back