Nieuws

XPA: InAxtion blijft sterk werk

XPA is binnen InAxtion inmiddels een vertrouwd begrip. Deze certificering gaat over de kwalificatie van een externe medewerker op basis van vastgestelde harde én zachte criteria waaruit blijkt dat deze technische vakman of -vrouw in positieve zin uitstijgt boven de gemiddelde externe medewerker. Een speciaal daartoe samengestelde commissie beoordeelt de aanvraag en certificeert de betrokken medewerker uiteindelijk, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Resultante van tweetal onderzoeken

Deze kwalificatie is de resultante van een tweetal onderzoeken die we hebben laten uitvoeren door een extern bureau, alweer enkele jaren geleden. De vraag was wat het DNA van InAxtion is en hoe we dat beter konden uitleggen aan onze medewerkers en partners.

Kwalitatieve XPA-erkenning blijft onverminderd belangrijk

In een eerder blog  hebben we ook al eens geschreven over het belang van deze erkenning die is gericht op de medewerker die positief opvalt door zijn of haar gedrag. Een XPA-certificaat staat voor de inhoudelijke kwaliteit van die specifieke collega. En dat wérkt, als blijk van waardering voor de medewerker zelf, maar is ook sterk naar onze relaties toe: zij weten inmiddels dat ze een ervaren collega in huis halen die een uitmuntende kwaliteit levert. In het zojuist benoemde blog vertelt Joyce de Niet, hr-manager binnen ons concern, meer over de specifieke voorwaarden waar een XPA’er aan moet voldoen. Naast persoonlijke vaardigheden, zoals nét dat stapje extra zetten en/of bovengemiddeld gemotiveerd zijn, worden er ook praktische zaken in ogenschouw genomen. Denk dan aan het beschikken over een rijbewijs, minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het vak en een aantoonbaar mbo 3-niveau in diploma of werkervaring. Ook dient de betrokken medewerker minimaal twee jaar bij ons bedrijf werkzaam te zijn en over minimaal drie recente beoordelingen te beschikken met het niveau goed of zeer goed. En dan bedoelen we een beoordeling die gegeven is door een klant, want deze kan immers het beste, samen met de medewerker en met ons, waardevolle input leveren over het dagelijks functioneren van onze medewerkers op de werkvloer. Tot slot is het belangrijk dat iemand ook volop ingezet kon worden en dus niet te vaak afwezig was als gevolg ziekte of verlof. Dat heeft dan weer te maken met de mate waarin we kunnen vertrouwen op de inzetbaarheid van een medewerker.

Tot slot

Op deze manier omgaan met onze mensen én onze relaties, sluit naadloos aan op onze kernwaarden waarin we termen als betrouwbaar, ambitieus, respectvol en samenwerken belangrijk vinden. Want dat is, in combinatie met een aantal andere zaken, wat ons betreft de basis van elke goede, langdurige samenwerking. Wil je meer weten over XPA of over een ander thema sparren? Zoals bijvoorbeeld de krapte in de arbeidsmarkt, de zoektocht naar gekwalificeerd personeel in een bepaald werkgebied  of anderszins? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken uit naar je bericht! Meer van dit soort berichten lezen? Kijken dan even in onze verzameling nieuwsberichten.

 

Back
InAxtion
InAxtion