Nieuws

Wij kiezen voor CO2-neutraal

People, planet en profit als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; InAxtion conformeert zich daar al meerdere jaren aan. Ook wij willen een significante bijdrage leveren aan de bescherming van onze leefomgeving en de strijd tegen klimaatverandering. Dit maakt onze beslissing over kopieer- en printerpark eenvoudig: we kwamen uit bij Toshiba.

REDUCTIE VAN CO2-EMISSIE

Printen en kopiëren zonder CO2-emissie, van productie van het systeem tot en met het gecontracteerde afdrukvolume tijdens het gebruik: Toshiba TEC maakt het mogelijk met een nieuw initiatief voor zijn multifunctionele printers. Door wereldwijd deel te nemen aan groene projecten wordt de uitstoot van CO2 ongedaan gemaakt. Dit voor de markt unieke initiatief is ontwikkeld in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf CO2balance. Naast de groene effecten biedt het programma ook economische voordelen. Toshiba investeert in projecten die de CO2-emissie -emissie compenseren ter grootte van de CO2-emissiebelasting van de desbetreffende multifunctional. Deelname aan dit initiatief (Het Toshiba CO2-emissie neutraal programma) maakt de emissie van vele tonnen CO2-emissie ongedaan.

DE CONCRETE VOORBEELDEN

Groene projecten die Toshiba ondersteunt zijn onder meer: het Afrikaanse kookfornuisproject dat energiebesparende kookfornuizen levert aan dorpen in Kenia; het Somercombe houtproject, dat werkt aan de herbebossing van land in eigendom van CO2balance, waardoor op natuurlijke wijze CO2 wordt geabsorbeerd; het Indiaanse windenergieproject, dat elektriciteit opwekt met windturbines, verspreid over diverse deelstaten van India; en het micro waterkrachtproject in China, dat fossiele brandstoffen vervangt door hydro-elektrische energiecentrales in de Chinese rivieren. Uiteindelijk moeten we er samen voor zorgen dat wij en de volgende generaties een gezonde toekomst tegemoet gaan. Door te kijken naar wat we zelf kunnen doen, maar ook door te kiezen voor een samenwerking met een CO2-gecertificeerd bedrijf. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op om te praten over een gezonde toekomst én dito samenwerking.

Back