Nieuws

WAB: uitwerking in praktijk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt heeft nogal wat gevolgen voor organisaties en betrokkenen, met name in de uitzendbranche. Doel van de WAB is het beter reguleren van de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven geneigd zijn om mensen eerder een vast dan een flexibel contract aan te bieden. Het idee is dat de kloof tussen vaste en flexibele werknemers verkleind wordt, onder meer door aanpassing van het ontslagrecht, transitievergoedingen en een nieuwe kijk op het gepast inzetten van flexibele arbeid. Maar of deze nieuwe wet daadwerkelijk de uitwerking heeft die men voor ogen had bij het ontwerpen ervan is maar zeer de vraag.

Ongewenste gevolgen

In basis wil men de arbeidsmarkt meer naar socialistische principes inrichten, en uit allerlei thematieken die nu naar voren komen blijkt dat dit bijzonder lastig is. Zo komen er inmiddels steeds meer geluiden uit de markt die stellen dat de positie van zzp'ers als wisselgeld gebruikt wordt. Daarmee wordt gedoeld op het gesloten pensioenakkoord waarbij modern werkenden het nakijken hebben, omdat zij zich voor een AOV-plicht gesteld zien terwijl, zo wordt door een groep zelfstandigen aangegeven, streven naar een fundamentele herziening van het hele stelsel een structureel betere oplossing is. Zo was ook de in mei 2016 ingevoerde Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA), die bedoeld was om schijn zelfstandigheid tegen te gaan, bleek in praktijk minder gemakkelijk uitvoerbaar dan een eerste instantie wellicht gedacht. Vlak na de invoering van de DBA werd de handhaving ervan opgeschort, omdat deze in werkelijkheid bijzonder ingewikkeld bleek.

Wetgeving: een vak apart

Ons doel van dit blog is zeker niet om negatief te zijn, maar wél om proactief te informeren over hetgeen er speelt, en in toenemende gaat spelen in de markt. En om je met raad en daad terzijde te staan in geval van vragen. Want dát er die zijn kunnen we ons wel voorstellen. Het bijhouden en implementeren van wetgeving binnen je organisatie is immers geen sinecure. Omdat er zoveel veranderingen zijn zal flexibele arbeid door de bank genomen duurder worden en, wanneer je spreekt over payrolling, zelfs flink in prijs stijgen. Het is niet voor niets dat we bij InAxtion onze mensen sinds jaar en dag in vaste dienst nemen en tegelijkertijd flexibele voorwaarden aan onze klanten aanbieden zodat onze samenwerking absoluut interessant blijft. Ook nu met de nieuwe wet die op stapel staat.

Neem contact op

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet nauwgezet en gaan we graag in gesprek met hen die er vragen over hebben, bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheid is over de gevolgen voor persoonlijke situaties of het bedrijf. Neem contact met ons op, of loop binnen op één van onze kantoren waar onze consultants je graag onder het genot van een kop koffie te woord staan.

Back