Nieuws

WAB: kans of bedreiging?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans doet nogal wat stof opwaaien. Ondanks de in basis moverende redenen van invoeren, waaronder het beogen van een eenvoudiger ontslagrecht (de zogenaamde cumulatiegrond), het plegen van onderhoud aan de Wet Werk en Zekerheid, het aanbrengen van premiedifferentiatie tussen vast en flex, is er nogal wat onrust ontstaan door de ongewenste gevolgen die deze wet mogelijk met zich mee gaat brengen.

Vast wordt minder vast, flex wordt minder flex

Kijk, het idee van de arbeidsmarkt beter in balans willen brengen is natuurlijk prima, ook als je beoogt daarmee de kloof tussen vast en flex te verkleinen. Dat zou in theorie wellicht juist meer rust kunnen brengen. Niemand zit immers te wachten op doorgeslagen flexwerkconstructies en concurrentie die puur is gebaseerd op arbeidsvoorwaarden en een verminderd oog voor het leveren van kwaliteit. Payrolling wordt in dit kader ook opnieuw vormgegeven, zodat het een instrument wordt voor het ontzorgen van werkgevers en dus nadrukkelijk niet om rücksichtslos te concurreren op basis van arbeidsvoorwaarden.

Kans of bedreiging?

Bij elke verandering kijken we als mensen van nature of we dit als kans of juist als bedreiging moeten zien. Het is, temidden van alle commotie ook goed om stil te staan bij de kansen die deze nieuwe wet mogelijk met zich meebrengt. Zo kan, voor de werkgever, de versoepeling van het ontslagrecht een pré zijn, wordt de transitievergoeding anders berekend, de ketenregeling verruimd en vindt er premiedifferentiatie plaats tussen vaste contracten en flexcontracten. Wanneer je je in deze zaken verdiept, bij voorkeur samen met een professionele partner die van de hoed en de rand weet, dan stel je jezelf in staat om deze complexe wet- en regelgeving naar je dagelijkse praktijk vertalen. En vervolgens om te acteren op een manier die passend is bij jouw business.

Weet hoe het zit

Vragen? Onduidelijkheden? Benieuwd naar wat het nu écht voor je bedrijf en personeel gaat betekenen? Neem contact met ons op. We helpen je graag met deskundig en praktijkgericht advies op weg.

Back