Nieuws

WAB: forse veranderingen

Vanaf 1 januari aanstaande verandert er nogal wat: de Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) definitief aangenomen. Doel van deze wet is ervoor zorgen dat er meer evenwicht ontstaat op de arbeidsmarkt. Zo wil men door inzet ervan het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken. Maar deze wet brengt ook wijzigingen aan rondom ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de werkloosheidswet. In de ideale situatie, althans dat is de visie vanuit deze wet, dragen de maatregelen eraan bij dat werkgevers gepast flexibel werk inzetten rekeninghoudend met de aard van het werk. Dat het alleen een kostenvoordeel met zich meebrengt mag niet de hoofdreden zijn. Al met al is deze wet, die onderdeel is van een ruim pakket van maatregelen, een ingrijpende verandering die ook veel impact heeft op het onderscheid tussen uitzenden en payrolling.

Thema's binnen deze wet

Binnen deze wet zijn er nieuwe afspraken gemaakt over verschillende thema's, we benoemen ze beknopt:

Ontslag en transitievergoeding

Ketenregeling

Payrolling

Diversen

Tot slot hebben oproepkrachten voortaan het recht een oproep te weigeren wanneer dit niet tenminste vier dagen van tevoren aangevraagd is en wordt gestimuleerd om een hogere WW-premie voor tijdelijke contracten te heffen met als doel vaste contracten aantrekkelijker te maken. Ook vinden er veranderingen plaats rondom de AWf-premie.

Een klein inkijkje

Dit blog ligt slechts een tipje van de sluier op, de WAB is immers veel omvattend en laat zich niet eenvoudig beschrijven in een korte tekst. Uiteraard zijn onze collega's volledig op de hoogte. Neem contact met ons op, we vertellen u graag inhoudelijk meer over wat deze wijziging concreet voor u in gaat houden. Weet in elk geval dit: als gevolg van de vele veranderingen zal flexibele arbeid duurder worden en in sommige gevallen, wanneer we spreken over payrolling, zelfs fors duurder. Onthoud dat onze oplossing, waarbij wij als InAxtion, mensen in vaste dienst nemen en flexibele voorwaarden naar onze klanten hanteren absoluut aantrekkelijk zal was, is en blijft. Hoe dat zit? Bel, mail of kom op de koffie, we gaan het gesprek graag vanuit open vizier met je aan.

Back