Nieuws

WAB: flexwerk nog interessant?

Dat de nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) flexwerk duurder lijkt te maken lezen we overal. De verhoging heeft te maken met de premiedifferentiatie die wordt aangebracht tussen vaste en flexibele contracten. Het gaat dan om hogere WW-premies bij contracten voor een bepaalde tijd. Bovendien wordt er bij vaste contracten geen premie geheven op basis van sectordifferentiatie. Bij flexconstructies ligt deze sectorgerelateerde premie bijna 3 keer hoger dan de lagere premie. Betekent dit nu dat flexwerk niet meer interessant is en dat we met z'n allen voor vast moeten gaan? Natuurlijk niet, dat ligt stukken genuanceerder en flexwerk is vanuit allerlei invalshoeken bezien wel degelijk interessant. Zeker als je werkt met een partij als InAxtion, waarbij mensen meestal al jarenlang bij ons in vaste dienst zijn. Concreet betekent dit dat jij de de voordelen van flex geniet, terwijl de risico's ervan juist niet bij je bedrijf liggen. Feit blijft echter wel dat er al vanaf de start weinig vertrouwen is in deze wet...

Het waterbedeffect

Wie de debatten de afgelopen tijd een beetje gevolgd heeft, hoorde ongetwijfeld met regelmaat het woord 'waterbedeffect' vallen. Die term verwijst naar het effect dat de WAB de onbalans op de arbeidsmarkt niet gaat verhelpen, maar vooral verplaatst. Ook brancheorganisatie ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) heeft deelgenomen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar men vooral zorgen uitte over hetgeen door het kabinet nog niet geregeld is. Zo lopen wet en maatregelen ongelijk, onder meer omdat de regelgeving voor de grote en almaar groeiende groep zzp'ers nog altijd niet duidelijk is. De regelgeving die deze duidelijkheid moet verschaffen is inmiddels uitgesteld naar 2021...

Helicopterview mist

De politiek spreekt al jaren over het nemen van maatregelen om het aantal zelfstandigen in te dammen. Het blijkt een dossier dat als een koorddanser op een dun touw balanceert. De WAB, die per 1 januari aanstaande wordt ingevoerd, laat nog veel vragen onbeantwoord. En het pensioenakkoord, dat in de volksmond al snerend 'wisselgeld' wordt genoemd, draagt daar niet echt aan bij...

Wij blijven informeren!

Accepteer wat je niet veranderen kan. En verander wat je niet kunt accepteren. Dat is een oud gezegde dat we allemaal kennen. In dit geval is het een treffende uitspraak wat ons betreft. Veranderen kunnen we de plannen van politiek Den Haag niet, maar er op anticiperen en jou, als onze relatie, zo goed mogelijk informeren over hetgeen er speelt, dat kunnen we wel. Omdat elke situatie anders is, en een blog te kort en te vluchtig, om dit tot in detail te omschrijven, nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. We zijn er, we blijven er én we informeren je open, integer en met oog voor wat er speelt in jouw markt. Bel of mail ons gerust, we gaan het gesprek graag met je aan.

Back