Nieuws

Waar wij in geloven? In mensen, niet in grenzen...

En dat bedoelen we bijzónder letterlijk. Want, wij werven, naast in ons eigen land, al 20 jaar in het buitenland. Dát bedoelen we met geloven in mensen en bij voorkeur niet in grenzen. Onlangs nog reisden we naar Roemenië, om de band met onze externe recruiters verder te versterken.

Klagen of aanpakken?

Tsja, er zijn inderdáád te weinig mensen. En daar kunnen we met z'n allen over klagen. Maar we kunnen er ook wat aan proberen te doen. Door op te leiden: zélf of met hulp van een ander. Sinds jaar en dag hebben we een samenwerkingsovereenkomst met technisch opleider ROVC. In nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers zetten we praktijkgerichte opleidingen in, die doelgericht en modulair zijn. De docenten die allen zélf uit de praktijk komen zijn de kers op taart was ons betreft. Door over grenzen heen te kijken: letterlijk in het buitenland of door zij-instromers vanuit het UWV klaar te stomen voor een nieuwe uitdagende taak.

Blijf creatief

Natuurlijk zijn ook wij niet naïef, we weten écht wel dat we in basis allemaal in dezelfde vijver vissen. Tóch betekent het wat ons betreft niet dat we het nijpende personeelstekort dan maar passief moeten accepteren. Neem een voorbeeld aan de zorgsector waarin men creatief is door bijvoorbeeld speeddates in het beroepsonderwijs te organiseren en door krachten te werven uit het voortgezet onderwijs. Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Uneto-VNI verwoordde het al treffend door te stellen dat de installatiesector zo'n 20.000 mensen tekort komt. Bovendien, zo stelt Uneto-VNI, verdubbelt dit aantal binnen afzienbare tijd. Zeker als de energietransitie extra vaart krijgt door het Klimaatakkoord. Omdat werkgevers zich genoodzaakt zien om óveral mensen vandaan te halen in deze zeer krappe arbeidsmarkt, kijkt men inmiddels verder dan de geijkte wegen. Hij noemt het voetbalveld, de markt of de moskee.

Laten we nuchter blijven

Het tekort aan uitvoerende technici is morgen niet opgelost. En de overmorgen, of heel veel dagen daarna, ook niet. Laten we open, nuchter en vooral eerlijk met elkaar in gesprek blijven over wat we wél kunnen doen. Dat werkt nog altijd beter dan de nadruk leggen op wat er niet kan of lukt... Even sparren? Neem even contact met ons op.

Bron: Het Financieele Dagblad 24-10-2018

Back