Nieuws

Veilig werken bij Stork

Stork is zeer actief om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren door de introductie van het programma Reach. Omdat veiligheid voor onze medewerkers van het grootste belang is delen wij graag de informatie van Stork.

HIER BESTEDEN WIJ EXTRA AANDACHT AAN DE VEILIGHEID VAN DE HANDEN EN VINGERS. IN 2013 WAS 35% VAN HET TOTALE AANTAL WERELDWIJD GEREGISTREERDE INCIDENTEN TE WIJTEN AAN VERWONDINGEN AAN HANDEN EN VINGERS.HIERUIT BLIJKT WEER DAT ONZE HANDEN EN VINGERS AAN RISICO'S BLOOT STAAN.

Met de opmerkingen “dat dit komt omdat we nu eenmaal veel met onze handen werken”, kunnen we natuurlijk niks. Daarom toch maar weer wat tips op een rijtje gezet om ongevallen aan handen en vingers te voorkomen:

•Bij gebruik van staal-stroppen: deze vooraf op beschadigingen (vleeshaken !) controleren

•Bij hijswerkzaamheden (b.v. aanpikken): zorg dat uw handen bij de knelplaatsen vandaan blijven.

•Bij hijswerkzaamheden (begeleiden van lasten) gebruik stuurlijnen

•Bij werken met of het in aanraking kunnen komen met chemicaliën: gebruik altijd de juiste handschoenen. Bij twijfel: vraag wat de juiste handschoenen zijn (chemicaliën kunnen zeer vervelende verbrandingen veroorzaken en ontsierende littekens achter laten ).

•Ook schaafwonden of andere verwondingen kunnen gemakkelijk worden voorkomen door normale werkhandschoenen te dragen. 

•Bij het aanslaan van bouten en moeren met een slagsleutel: kijk eerst of een andere manier mogelijk is (luchttollen of ander hulpgereedschap ). Is het niet anders mogelijk, denk dan aan het gebruik van een handsaver bij de slagsleutel.

•Zorg bij het aanslaan van bouten voor voldoende ruimte om te slaan. Laat obstakels weghalen (veel verwondingen ontstaan door het afketsen van de hamer, waardoor de baan van de slag verandert).

•Gebruik goed, juist en onbeschadigd handgereedschap. Uitschieten met versleten of beschadigd gereedschap heeft door de jaren heen al heel wat ellende veroorzaakt.

•Gebruik juist geen handschoenen bij boorwerkzaamheden of de draaibank (grijpgevaar door boor, boorkop of opspankop).Haal de ontstane boorkrullen weg met een krullenhaak.

•Bij hijswerkzaamheden of b.v. het handmatig inbrengen van pijpen: communiceer goed met uw collega's. Spreek vooraf goed door wat u bedoelt. Veel beklemmingen ontstaan doordat uw collega net iets anders doet dan u verwacht.

•Bij kabelsnijden en -pellen: Pas het juiste kabelsnijmes toe en gebruik,, tijdens het werken met kabelmessen met open lamet, de snijbestendige handschoenen.

LAAT DEZE TIPS GOED TOT U DOORDRINGEN EN HANDEL ERNAAR, ZODAT U KUNT ZEGGEN : IK HEB ZE ALLE TIEN NOG !

1.Besteed aandacht aan “Veilig werken heb je in eigen hand”. Behandel het onderwerp tijdens werkoverleg en Toolboxmeeting

2.Hang de posters mbt handen en vingers op in de kantine, waar mogelijk op de werplek en op publicatieborden. De Stork poster is via de HSEQ coördinator te verkrijgen 

3.Alle collega’s: Spreek elkaar aan op hand en vinger risico en gebruik van de juiste handbescherming. 

4.Verbetermogelijkheden? Meld deze! Meer informatie over Stork en REACH

Back