Nieuws

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN

De uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, die sinds 1 januari van kracht is, spreekt wellicht niet direct tot uw verbeelding. Dat begrijpen we helemaal. Toch is het belangrijk om bij dit onderwerp stil te staan. Want het betekent nogal wat voor de manier waarop we met elkaar omgaan met BSN-nummers en identiteitsbewijzen van uitzendkrachten.

NIEUW TIJDPERK

De nieuwe uitvoeringsregeling past helemaal in deze tijd waarin iedereen zich steeds bewuster lijkt te worden van de risico's die onze digitale wereld met zich meebrengt. Want, hoe veilig is die digitale wereld nu echt als we praten over privacygevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld burgerservicenummers? De meldplicht datalekken, ketenaansprakelijkheid, identiteitsfraude en hack-aanvallen. Het is zeker niet onterecht dat de overheid paal en perk stelt en met duidelijke regelgeving komt. Uitzendbureaus moeten vanaf begin dit jaar nu toch het BSN-nummer van hun technisch personeel verstrekken aan de betreffende inlener. Echter, het maken van een kopie van een identiteitsbewijs blijft niet toegestaan*. Dit ter bescherming van de persoon in kwestie.

SCHERP, BEWUST EN ZORGVULDIG

Het digitale tijdperk brengt veel gemak en transparantie. Maar tegelijkertijd zijn de risico's bij onnadenkend handelen niet klein. Het vraagt ons om met elkaar scherp, bewust en vooral heel zorgvuldig om te gaan met de beschikbare gegevens van de mensen die voor ons werken. Kortom, de regels zijn veranderd, ga er dus vooral goed mee om. En, _last but not least_, laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid blijven nemen. In eerste instantie voor de man of vrouw die bij het BSN-nummer hoort, maar ook omdat we vanuit onze intrinsieke wil het risico op identiteitsfraude en meer van dat soort ongewenst gespuis willen voorkomen. Ook in 2017! Precies weten hoe het zit? Bel met InAxtion via 078 632 6868 of stuur een bericht naar dordrecht@inaxtion.com

*Tenzij het gaat om personeel met een niet Europees / EER nationaliteit, dit is vanwege de Wet Arbeid Vreemdelingen wel een verplichting.

Back