Nieuws

Steeds langer of vooral slimmer doorwerken?

'Laatst zag ik het weer op het nieuws: bedrijven doen vanuit allerlei verschillende invalshoeken steeds meer hun best om personeel langer door te laten werken. Voor de duidelijkheid, met langer bedoel ik tot op hogere leeftijd. Als positieve onderbouwing hiervoor, werd in mijn ogen wat zwakjes aangehaald dat ouder personeel dan ook wel meer vrije dagen krijgt.' Aan het woord is Marc van Ravenstein, eigenaar van InAxtion-groep.

Niet langer, maar slimmer

'Kijk, ook ik hoor de mensen om me heen zeggen dat 40 het nieuwe 30 is en tot op zekere hoogte ben ik het daar ook wel mee eens. Er komen immers steeds nieuwe technieken om mensen langer jong en vitaal te houden en dankzij de medische wetenschap worden mensen ook nog eens serieus ouder. Op zich een goede zaak natuurlijk. Ik geloof alleen niet dat je technische vakmensen, die hun hele leven lang met hun handen en lijf in vaak zware banen hun geld verdiend hebben, door kunt laten werken tot in het oneindige. Want waar ligt dan de grens: als iemand 70 jaar is? Of nog ouder zelfs? Voor mij heeft dat met fatsoensnormen te maken enerzijds en met realiteitszin anderzijds. En het kijken naar de mens zelf: de ene is oud als hij 60 is en de andere dartelt met 80 nog vrolijk rond. Gechargeerd natuurlijk. Maar dat er een verschil in levensenergie is kunnen we met elkaar niet ontkennen. '

Kijk anders

'Ik ben ervan overtuigd dat je anders naar dit vraagstuk kunt kijken. Wat wij binnen ons bedrijf bijvoorbeeld actief doen is deze mensen opleiden voor een andere functie. Meestal is deze nieuwe of in meer of mindere mate aangepaste functie minder zwaar waardoor deze vakmensen toch nog langer door kunnen werken', aldus Marc. 'Vitaliteit, werkplezier, een prettige omgeving en bijvoorbeeld een aangepaste productiviteit zijn onderwerpen die actief bijdragen aan werknemers die tot op hoge leeftijd een waardevolle bijdrage aan onze opdrachtgevers kunnen blijven leveren. Een ander aspect wat niet altijd even duidelijk belicht wordt het mij betreft, is de grote hoeveelheid kennis die in de hoofden van deze mensen zit. Ze hebben gedurende hun vaak lange loopbaan ontzettend veel ervaring opgedaan en deze kennis kan meer dan prima worden overgebracht aan de jonge garde. Sommige zaken haal je nu eenmaal niet het boeken, die moet hier verteld worden. En dan het liefst door een oude rot in het vak, die precies weet waar hij over praat.'

Geef kennis door

'Als je op die manier naar je oudere medewerkers kijkt, creëer je een absolute win-winsituatie. Je moet er toch niet aan denken dat die gedreven professional onvoldoende tijd en ruimte krijgt om al die waardevolle kennis die hij decennialang heeft opgedaan niet overbrengt? Als je dat vanuit een breder perspectief bekijkt, zou je het bijna op de balans van je bedrijf op willen nemen. Net was goodwill, maar dan als verloren gegane kennis. Tot slot, en dat is voor het bedrijf zelf misschien wat minder relevant, maar er is inmiddels via meerdere onderzoeken bewezen dat tot op hoge leeftijd geestelijk actief blijven, mensen gezonder gelukkiger en vitaler oud laat worden. Een individu heeft nu eenmaal uitdagingen nodig en dagelijkse prikkelingen. Dus als je net wat verder kunt en durft te kijken, dan vervul je als vanzelf een maatschappelijke functie', vervolgt Marc.

Je hebt goud in handen

'Dus samenvattend, wat mij betreft laten we mensen niet rücksichtslos langer werken, maar kijken we dan vooral naar hoe we ze anders kunnen laten werken. En met anders bedoel ik dat we taken aanbieden die passen bij hun leeftijd. En dat hoeft niet altijd ten koste te gaan van de waarde die ze leveren voor het bedrijf. Integendeel, wanneer zij hun brok levenservaring, kennis en kunde op een enthousiaste inspirerende manier over kunnen brengen op nieuwe jonge technisch mensen binnen het bedrijf dan heb je mijn inziens goud in handen.'

Back