Nieuws

Scholen moeten voldoen aan eisen luchtventilatie

Er is al langere tijd veel te doen over de ventilatie van gebouwen, en dan met name van scholen. Inmiddels is helder dat alle scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden door het ministerie. Logisch, want goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en hun docenten. Zonder frisse lucht is het lastig om goede leerprestaties te behalen. Veel scholen voldoen op dit moment nog altijd niet aan de normen.

Uitslag enquête

Eerder heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gevraagd naar de staat van de aanwezige ventilatiesystemen. Bij maar liefst 777 schoolgebouwen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs blijkt de ventilatie niet te voldoen. Waarschijnlijk is het aantal nog groter, maar nog niet alle scholen hebben de enquête al ingevuld.

Concrete hulp en vrijblijvend advies

Wij werken sinds jaar en dag samen met erkende installateurs die in staat zijn om het ventilatiesysteem in alle soorten gebouwen naar het gewenste niveau te tillen. Weet in elk geval dat onze technische vakmensen over de juiste opleidingen en certificeringen beschikken om een en ander snel en goed in orde te maken. Meer weten? Neem contact met ons op, we helpen je graag. Want ook dit doen we samen.

Back