Nieuws

Richtlijn betere arbeidsvoorwaarden

De regelgeving rondom arbeidsrecht en wat daar allemaal bij komt kijken, wordt steeds complexer. In de afgelopen tijd hebben wij je in onze blogs daarvan geregeld op de hoogte gehouden. Dat is maar goed ook, want voor jou als opdrachtgever is het bijna ondoenlijk om dat allemaal zelf bij te houden. Alleen daarom al heb je een betrouwbaar bureau nodig dat deze zaken voor je in de gaten houdt. In dit blog vertellen we je graag meer over een richtlijn die sinds 30 juli jl. van kracht is. De richtlijn focust zich op betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het steeds gebruikelijker dat bedrijven technische vaklui uit het buitenland halen. Misschien hoort jouw bedrijf daar ook wel bij. In dat kader is het goed om te weten dat er afgelopen zomer een richtlijn is ingevoerd die toeziet op betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers. De nieuwe detacheringsrichtlijn, die uit de koker komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is op 30 juli 2020 geïmplementeerd.

Dit is er veranderd

Wat is er dan concreet veranderd? In het kort komt het erop neer dat werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken, nu recht hebben op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Helemaal nieuw is de wettelijke bescherming van deze arbeidskrachten overigens niet. In feite gaat het om een aanvulling op de detacheringsrichtlijn uit 1996 waarin deze werknemers ook al recht hadden op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Nieuw zijn met name een aantal bepalingen over huisvesting en aanvullende vergoedingen, waardoor deze arbeidskrachten voortaan nog beter zijn beschermd.

Dezelfde rechten als Nederlandse uitzendkracht

Daarmee is de kous echter nog niet af. Want als een gedetacheerde werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, krijgt deze praktisch net zoveel rechten als een Nederlandse uitzendkracht. Voor jou als opdrachtgever is het uiteraard belangrijk om van het bestaan van deze nieuwe richtlijn af te weten. Maar gelukkig heb jij er verder geen omkijken naar. Want als het gaat om arbeidsrecht van uitzendkrachten, regelen wij het graag voor je.

Wij geven graag extra uitleg

Wil je extra uitleg over de rechten van gedetacheerde werknemers? Of heb je andere vragen? Bel ons dan of kom gewoon even langs. Uiteraard zijn onze kantoren coronaproof ingericht.

Back