Nieuws

Regelgeving rondom privacy

De meldplicht datalekken. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de huidige wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je zou van minder ingewikkelde zaken hoofdpijn krijgen. Vanaf volgend jaar neemt het aantal verplichtingen voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken verder toe. Wanneer zij niet juist handelen kunnen de boetes oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet.

DE NIEUWE REGELS

Vanaf 25 mei volgend jaar wordt de Wbp vervangen door de AVG: deze Europese privacywetgeving heeft als kenmerk de positie van mensen te versterken van wie gegevens moeten worden verwerkt. Daarnaast is er aandacht voor de term dataportabiliteit, wat betekent dat betrokkenen hun gegevens eenvoudig op moeten kunnen vragen en, als zij dat willen, kunnen doorgeven aan andere organisaties. Ook verlies en vervreemding van persoonsgegevens moet nog sneller gemeld worden. Het is al met al een hele kluif. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert bedrijven dan ook om tijdig te starten met het inwinnen van informatie en het invoeren van de nieuwe regels.

VEEL NIEUWE INFO?

We kunnen ons voorstellen dat het veel is alles bij elkaar. Voor ons is het dagelijkse praktijk. Daarom praten we u graag bij over de laatste ontwikkelingen, de zaken die voor u van belang zijn of de specifieke nieuwe zaken in de regelgevingen. Neem gerust contact op. Bel met 078 632 6868 of stuur een bericht naar info@inaxtion.com

Back
InAxtion
InAxtion