Nieuws

Ontmoet onze nieuwste collega: Imke Meijer

In een vorig blog vertelde Imke Meijer, afstuderend student aan de opleiding Human Resource Management aan de Hogeschool Rotterdam over haar scriptie met als onderwerp: De Customer Journey van EU-arbeidsmigranten bij InAxtion Groep B.V. Naast de eerder genoemde resultaten ontdekte Imke dat salaris, ondanks het feit dat de hoogte daarvan belangrijk gevonden wordt, niet dé belangrijkste drijfveer is om bij een werkgever te blijven. Imke: ‘Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen soms voor een andere werkgever kiezen omdat men daar meer betaald krijgt. Toch zie je na verloop van tijd dat veel mensen bij ons terugkeren. Dat heeft dan vooral te maken met de manier waarop de overige zaken geregeld zijn: gezond en veilig kunnen werken bijvoorbeeld. Maar ook juist de kwaliteit van projecten (passend bij de vaardigheden, continuïteit, langdurige looptijden), de rol die de consultant uitoefent en de educatiemogelijkheden. Dan zie je dus dat geld niet zomaar alles goedmaakt.’

InAxtion onderscheidt zich van andere werkgevers

‘Dat onderscheid kan ik vanuit twee invalshoeken belichten: ten eerste deel ik graag de algemene conclusie die uit het veldonderzoek naar voren kwam. Die is als volgt: consultants hebben een goed beeld van wat de klant van belang vindt in een werkgever. Dat betekent dat de dienstverlening die zij bieden aansluit op de behoefte van de klant. Aspecten die de klant aantrekkelijk vindt aan een werkgever zijn ook waarom hij uiteindelijk kiest voor InAxtion, waarbij de kwaliteit van de projecten de overhand neemt. Dat betekent dat InAxtion goed inspeelt op de vraag uit de markt. Ondanks dat respondenten (37,5%) aangeven dat salaris de primaire beweegreden is om te werken in Nederland en aangeven (17,5%) dat bij andere werkgevers het salaris hoger ligt, kiezen ze voor InAxtion als werkgever. Klanten zijn tevreden over de beleving die ze bij ons hebben. Er is op dit moment een klimaat voor klanten om loyaal te blijven aan InAxtion. Er is sprake van een hoge klanttevredenheid, namelijk een 8,1 en een NPS van 30. De respondenten ervaren dat ze op dit moment tevreden zijn over de aspecten die invloed hebben op hun loyaliteit. Deze aspecten bestaan dus uit de kwaliteit van de projecten en van de huisvesting, maar ook de educatiemogelijkheden. Het betekent dat InAxtion blijvend moet inspelen op deze onderdelen om loyaliteit te behouden.’

Goed nieuws: Imke blijft bij InAxtion

‘Wat verder opvalt’, vervolgt Imke, ‘is dat de respondenten zich primair aangetrokken voelen tot een werkgever door wat het aanbod in projecten is en de kwaliteit hiervan. Daarnaast zijn duidelijke communicatie over arbeidsvoorwaarden en informatievoorziening ook belangrijk. En ik kan, vanuit mijn rol als stagiaire niet anders zeggen dan dat ik dit belang en de kwaliteit daarvan bij InAxtion onderschrijf. Zo heb ik me hier vanaf dag één niet alleen welkom, maar ook serieus genomen gevoeld. Mede daardoor heb ik het schrijven van mijn scriptie als een leerzaam proces ervaren. Graag wil ik meteen even van de gelegenheid gebruikmaken om mijn begeleider Melvin Witte te bedanken voor de ondersteuning tijdens het traject. Dank gaat verder uit naar de directie, vooral Marc van Ravenstein en Wout Oosterhof die me alle kansen hebben gegeven om deze scriptie op deze manier te kunnen schrijven.’

‘Ik heb weleens eerder stage gelopen en had het daar ook wel naar mijn zin, maar zag mezelf daar niet echt werken. En dat gevoel had ik bij InAxtion wel direct. Deze cultuur past dan weer wél heel goed bij me: er heerst hier een no-nonsense mentaliteit en de collega’s zijn erg aardig. Ik start vanaf eind juni bij InAxtion als Marketing en Recruitment Consultant. Hierbij ga ik dus zelf ook aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd en ga ik me onder meer inzetten om externe medewerkers aan te trekken. Want de bevindingen die we gedaan hebben kunnen heel interessant zijn, omdat wij het meest in contact zijn met de arbeidsmigranten die voor ons werken. En dan is het ónmisbaar om te weten wat er in mensen omgaat. Dat helpt bij elkaar nog beter begrijpen omtrent thema’s als beleving, loyaliteit maar ook belangrijke zaken als gezond en veilig werken.’

‘En ook daarom wil ik nogmaals alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Tot slot wil ik de collega’s bij InAxtion Groep B.V. bedanken voor de samenwerking. Ik kijk uit naar de toekomst.’

Back
InAxtion
InAxtion