Nieuws

Onderzoek: ervaringen EU-arbeidsmigranten

‘De krapte in de arbeidsmarkt is enorm, zeker ook rondom technisch personeel en mede daarom hebben we gekozen voor het specifieke onderwerp van mijn scriptie. We hebben besloten om de customer journey in kaart te brengen ook om te ontdekken wat er nodig is om onze mensen te boeien én te binden.’ Aan het woord is Imke Meijer afstuderend aan de opleiding Human Resource Management aan de Hogeschool Rotterdam. In opdracht van InAxtion Groep B.V. is zij van februari 2022 tot en met mei 2022 bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van de scriptie. Het onderwerp? ‘Customer Journey van EU-arbeidsmigranten bij InAxtion Groep B.V.’ Zo is er een visuele customer journey map ontwikkeld waarbij de aandacht wordt gelegd op het bereiken van EU-arbeidsmigranten, het optimaliseren van de ervaring met de organisatie en het verhogen van de loyaliteit.’

Imke: ‘We hebben gesprekken met consultants gevoerd, onder meer om een vergelijking te kunnen maken over wat zij verwáchten dat mensen belangrijk vinden. Vervolgens hebben we een vragenlijst uitgezet bij de arbeidsmigranten zélf, om te bepalen hoe de hele reis verloopt vanaf het moment dat iemand overweegt om voor een baan in het buitenland te kiezen.  Daarin stelden we vragen als: hoe heb je het tot nu toe ervaren? Waarom kom je naar Nederland? En waarom naar InAxtion? We kijken ook verder dan het salaris dat betaald wordt, maar onderzoeken meer vanuit een langdurig karakter. Daar hebben we vervolgens een customer journey map en een persona van gemaakt, waarin bijvoorbeeld leeftijd en demografische kenmerken zijn opgenomen. Ook hebben we een touch point schema samengesteld waarin duidelijk wordt hoe er meer mensen bereikt kunnen worden, aldus Imke.

Hoger salaris en betere arbeidsomstandigheden

‘Maar liefst 37,5% geeft aan voor een hoger salaris naar Nederland te komen. Dit wordt met 17,5% gevolgd door gewenste arbeidsomstandigheden: men zoekt veiligheid. Ook zie je dat de omstandigheden in Nederland, zoals de sfeer en kunnen werken in een respectvolle omgeving, als waardevol worden ervaren. Zo’n 15% van de respondenten geeft dit als reden aan om in Nederland werkzaam te willen zijn. Dichtbij elkaar liggen vervolgens thema’s als groeimogelijkheden in professie, de manier waarop het in Nederland georganiseerd is en het type werk dat in Nederland uitgevoerd kan worden. Deze thema’s scoren resp. 10% en tweemaal 7,5%’, vervolgt Imke. ‘Verder kwam ook naar voren dat juist ons land als minder aantrekkelijk wordt gezien als je kijkt naar huisvesting. Mooi detail: maar liefst 75% van de respondenten is wél tevreden over de huisvesting die InAxtion biedt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop InAxtion dit aanpakt, zij bieden meer dan de stichting Normering Flexwonen als norm aanhoudt. En zo ken ik dit bedrijf inmiddels ook: men loopt op allerlei vlakken nét een beetje harder dan veel andere partijen in de markt’, besluit Imke.

Back