Nieuws

Nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens

DE NIEUWE WBP: MELDPLICHT DATALEKKEN ÉN VERHOOGDE BOETES

Voor u als opdrachtgever enorm belangrijk: de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat weet u als geen ander. Maar hoe het nu precies zit? We lichten er één belangrijk onderwerp uit. Het legitimatiebewijs van de medewerkers die via InAxtion binnen uw bedrijf werkzaam zijn. De wet is er duidelijk over: de opdrachtgever mag géén kopie hiervan in zijn dossier bewaren, tenzij hiervoor wettelijke noodzaak bestaat. Vanwege de WAV bent u wél verplicht om een kopie van een ‘vreemdeling’ te kunnen tonen. Waar u wel over mag beschikken zijn alle relevante gegevens op het paspoort of de ID-kaart. Denk daarbij aan de naam, geboortedatum, het SOFI-nummer, het soort identiteitsbewijs en de geldigheidsduur. Maar deze kennis alleen is niet afdoende.

Veranderde wet en autoriteit

Wetten zijn aan veranderingen onderhevig. Dat geldt ook voor de Wbp. Zo is op 1 januari 2016 de meldplicht datalekken geïntroduceerd. Dit houdt in dat u, als organisatie, verplicht bent om een ernstig datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de opvolger van de CBP. Dat kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick, een gestolen laptop of een aanval door een hacker. Daarnaast zijn de boetebevoegdheden van de AP behoorlijk verhoogd. U kunt al een boete krijgen als er zonder legitiem doel gegevens worden verwerkt, of als gegevens binnen uw organisatie op een onzorgvuldige manier worden behandeld.

Ingewikkeld?

Misschien wel. Maar aan de andere kant: met InAxtion beschikt u over een partner die exact weet hoe het zit. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 078 632 68 68 of stuur een mail naar  dordrecht@inaxtion.com.

Back