Nieuws

Major maintenance work at shell Pernis

Bedrijven zoals Shell Pernis zijn wettelijk verplicht om volgens een vast tijdsschema de installaties stil te leggen voor onderhoud. Als de fabrieken uit bedrijf zijn genomen worden ze geopend, schoon gemaakt, geïnspecteerd, gerepareerd en zo nodig gemoderniseerd. Na de werkzaamheden worden de fabrieken weer gestart en kunnen deze weer een aantal jaren produceren.

De onderhoudswerkzaamheden zullen mogelijk buiten het hek merkbaar zijn. Het bedrijf doet er alles aan om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Een verhoogd fakkelaanbod zal het meest opvallen gedurende de werkzaamheden. Fakkelen is onderdeel van het veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat fabrieken veilig druk kunnen verminderen en later weer in gebruik kunnen worden genomen. De fakkel zal zichtbaar en mogelijk hoorbaar zijn in de omgeving.

Ook kan het als gevolg van de werkzaamheden drukker zijn in het verkeer op de wegen die naar het Shell-terrein leiden. Er zal in totaal zo’n 1 miljoen manuren worden gewerkt. Dit gebeurt door Shell-werknemers en aannemers die dagelijks op het terrein werken. Dagelijks wordt er zo’n 2000 man extra ingehuurd.

Shell Pernis werkt hiervoor met zo’n 100 verschillende aannemingsbedrijven waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit de regio.

Veiligheid staat voorop bij Shell, ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Aanvullend op de normale veiligheidstraining,die plaatsvindt in een speciaal veiligheidscentrum van Shell volgen alle betrokkenen – aannemers en eigen mensen – een vier uur durende veiligheidstraining die is toegespitst op de werkzaamheden.

De onderhoudswerkzaamheden zullen naar verwachting eind november 2014 worden afgerond.

Back
InAxtion
InAxtion