Nieuws

Is jouw beroep nog kansrijk?

Dat de coronapandemie verstrekkende gevolgen heeft wisten we wel. Maar dat er, als aanvulling op een door het UWV gemaakt overzicht uit 2019, inmiddels een inventarisatie is van kansrijke en minder kansrijke beroepen, is wellicht minder bekend. Het UWV maakt dat overzicht van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures overigens elk jaar. Daarin wordt duidelijk zichtbaar welke beroepen goede kansen bieden op werk. En daarmee dus ook waar investeren in scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden concreet zin heeft. Uit een aanvullende notitie die in de zomer van 2020 is opgesteld, wordt een eerste inventarisatie gegeven van de meest en minst kansrijke beroepen van 2020 én van de beroepen die, als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis, tijdelijk of blijvend minder goede kansen bieden.

Kansen voor bouw, techniek en industrie

Wat in elk geval duidelijk blijkt, is dat er naast uiteraard de zorg, het onderwijs, de overheid en de ict-branche, ook in de sectoren bouw, installatie en energie volop behoefte is én blijft aan goede technische mensen. Zo worden de onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en infraprojecten van Rijkswaterstaat als voorbeeld genoemd. Ook zijn er afspraken gemaakt met de overheid en banken rondom het door laten gaan of juist versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen.

Werk door energietransitie

Bovendien, zo blijkt uit het rapport van het UWV, is er de komende jaren het nodige werk in de energietransitie (bijvoorbeeld de installatie van warmtepompen, zonnepanelen, isoleren van woningen, aanleg van laadpalen). Er blijft dus volop vraag naar technisch geschoolde vakmensen, technisch administratief personeel en hoger opgeleide projectleiders/constructeurs.

Eerste beeld krijgt vervolg

De berichtgeving van het UWV bevat een eerste beeld van de kansen op de arbeidsmarkt sinds de uitbraak van het coronavirus. Tegen het eind van 2020 wordt er opnieuw een dergelijke publicatie gedeeld. De arbeidsmarkt is serieus veranderd sinds het uitbreken van de coronacrisis. Men verwacht dat werkloosheid later dit jaar verder op zal lopen van 3,4% in 2019 naar minimaal 7% in 2021. Waarom we dit delen? Om onze krachten een hart onder de riem te steken door onderbouwd te laten zien dat er behoefte is en blijft aan hun vakmanschap. En om opdrachtgevers mee te nemen in de ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Neem voor vragen, of als er behoefte is om te sparren, even contact met ons op.

Het complete rapport van het UWV vind je hier.

Bron: uitgave door UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies, 13 augustus 2020

Back