Nieuws

Inleners opgepast als het te mooi klinkt...

In mei van vorig jaar is de WAB (de Wet arbeidsmarkt in balans) aangenomen, waarna deze vanaf 1 januari 2020 in werking ging. Na het aannemen van deze wet, die ook wel bekend staat als de reparatiewet, blijken er nog altijd partijen te zijn die zich schuldig maken aan premievlucht. Door schijnconstructies proberen deze partijen premie te ontduiken en dat is niet alleen laakbaar maar ook zorgelijk. Omdat er binnen Europa verschillende sociale premies per land berekend worden, liggen hier 'kansen' voor de uitzendbureaus die het wat minder nauw nemen.

Zorgelijke ontwikkeling

Dat zit zo: wanneer de sociale premie in een bepaald land laag is, dan zijn ook de loonkosten van die werknemer lager dan die van een vergelijkbare werknemer die in Nederland zijn sociale premies afdraagt. De zogenaamde A1-verklaring (of -verloning) kan daarmee ingezet worden om op oneigenlijke gronden een oneerlijk concurrentievoordeel te behalen. A1-verloning is toegestaan, maar wordt al snel discutabel als het vooral gebruikt wordt om instroom van tijdelijke arbeidskrachten uit landen buiten de Europese Economische Ruimte, de ook wel de derdelanders genoemd, te bewerkstelligen. Ook de ABU spreekt zorgelijk over deze ontwikkeling en houdt een en ander nauwlettend in de gaten.

Onterechte labeling van the good guys

Als gevolg van dit toenemend gebruik van deze maas in de wet, komen uitzendbureaus nogal eens negatief in het nieuws. Terecht natuurlijk voor zij die zich met dit soort malafide praktijken in houden. Maar niet oké voor de uitzendbureaus die zich wél keurig aan de regels houden. En daarnaast spelen ook de inleners zelf een belangrijke rol in het verhaal. Het is aan hen om goed op te letten en na te denken over met wie ze in zee gaan. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het dat vaak ook. Goede arbeidskrachten, of überhaupt arbeidskrachten die tegen een té laag tarief ingeleend kunnen worden bestaan niet. Ook inleners kunnen, vanuit de Wet Ketenaansprakelijkheid (die als doel heeft te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen) de rekening gepresenteerd krijgen.

Goede partijen weten hoe het zit

De partijen in de markt die goed op de hoogte zijn van de regelgeving en daarnaast gewoon hun gezonde boerenverstand gebruiken weten dit en zijn er ook huiverig voor. Zij zoeken precies uit met wie ze zaken doen en willen niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. De boodschap van dit blog is daarmee helder: zorg ervoor dat je weet hoe het zit, doe je huiswerk en ga niet in zee met partijen die meer bieden voor een tarief dat logischerwijs niet uit kan. Wil je meer weten over de WAB, de Wet Ketenaansprakelijkheid of andere zaken die samenhangen met het inzetten van goed opgeleid vakpersoneel? Neem dan contact met ons op, we praten je graag bij over alle ins en outs.

Back
InAxtion
InAxtion