Nieuws

InAxtion is volop in beweging

INAXTION IS VOLOP IN BEWEGING!

Nu het eerste kwartaal van 2016 al aardig op scheut is delen we graag de ontwikkelingen met u.

OMZETSTIJGING VAN 13%

We hebbenin 2015 een omzetstijging van ruim 13% gerealiseerd. We groeiden van 26,4 miljoen naar 30 miljoen omzet per jaar. Daar zijn we trots op maar vooral zijn we enthousiast dat steeds meer opdrachtgevers de weg naar InAxtion weten te vinden.

Dé grote klap in 2015 was natuurlijk het faillissement van Imtech. Wij zijn blij dat veel van onze relaties goed terecht zijn gekomen en hun baan konden behouden of relatief snel een nieuwe werkkring hebben gevonden.

Ook InAxtion heeft de gevolgen van deze klap gevoeld. Wat heel bijzonder was, was dat vrijwel alle Imtech ingeleenden zijn meegegaan met de Imtech projecten en daar zijn blijven werken. Dat zegt wel iets over het vakmanschap van onze mensen maar ook over de saamhorigheid met de voormalige Imtech mensen die ook zijn meegegaan.

POSITIEVE BLIK OP 2016

We zetten ons positieve beleid onverminderd voort in 2016. Waar dit uit blijkt? We investeren, als vanouds, volop in de ontwikkeling van onze medewerkers door het aanbieden van opleidingen en trainingen.

Sinds jaar en dag besteden wij veel geld een aandacht aan de vakkennis van onze flexwerkers. Maar minder bekend is dat ook onze ‘interne’ mensen veel tijd steken in het bijhouden van de kennis over wet- en regelgeving en uitzenden.

PROFESSIONELE PARTNER

Het zal ook u niet ontgaan zijn dat er veel verandert veel op het gebied van wet- en regelgeving: de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook door bijvoorbeeld de meldplicht datalekken die sinds 1 januari jl. van kracht is. Er lijken allerlei risico’s op te duiken en hoe gaan we er mee om?

Het is voor InAxtion heel belangrijk met u de samenwerking op te zoeken en zaken juist en op tijd goed in te richten. Dat vergt veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van uw en onze organisatie. We lichten graag onze zienswijze ten aanzien van de veranderende wet- en regelgeving toe tijdens een persoonlijk gesprek.

Back