Nieuws

Immigranten goed voor werkgelegenheid?

Met de verkiezingen in het vooruitzicht wordt het woord 'immigranten' weer volop gebruikt. Te pas en te onpas overigens. Want, ook in politiek Nederland, zijn de mensen die naar ons land toetrekken een dankbaar onderwerp van gesprek om populistische uitspraken te doen. Zoiets in de trant van: alles voor de kijkcijfers. Maar hoeveel waarheid zit er in de beweringen die gedaan worden over de overlast die buitenlanders veroorzaken. Duikt u even mee in de feitelijke materie?

MEER GOEDE MENSEN BEVORDERT MEER GROEI

Nu de arbeidsmarkt, als gevolg van de florerende economie, volop aantrekt ontstaan er tekorten aan goed personeel. En dat geldt zeker ook voor vaklui op technisch gebied. Volgens het UWV neemt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar toe. Tevens bevestigen zij dat deze krapte daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de groeiende economie. Vanuit andere partijen wordt aanvullend opgemerkt dat ook de toenemende vergrijzing een belangrijke oorzaak is in dit proces. Hoe erg is het dan als immigranten een rol als leraar, wetenschapper of techneut innemen in onze maatschappij? Goede mensen creëren immers meerwaarde. En dan maakt het niet uit of dit Nederlanders of medelanders zijn. Sterker nog, wanneer we met elkaar heel spastisch gaan doen over het accepteren van mensen uit het buitenland, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de groei van de economie omdat we het werk met elkaar niet aankunnen en als gevolg daarvan interessante opdrachten moeten laten gaan. Naar het buitenland wellicht. De ironie zal u wellicht niet ontgaan.

DIE ENE ROTTE APPEL?

Maar hoe zit dat nu met het creëren van werkgelegenheid? Wel, dat is eigenlijk verrassend simpel. Een immigrant die binnen Nederland als, laten we zeggen, techneut aan de slag kan, brengt vaak vrouw en kinderen mee. Zij gaan hier naar school, men betaalt belasting, het gezin heeft een huis nodig om in te wonen en gaat vervolgens als geldbestedende consument een rol in onze economie innemen. Daar is toch weinig tegen in te brengen zou je zeggen. En natuurlijk, ook wij zien dat er altijd wel een rotte appel in een mand vol gezonde appels zit. Maar, laten we heel eerlijk zijn: waar richten we ons het liefste op? Precies, op gezond fruit, want het is algemeen bekend dat alles wat je aandacht geeft groeit. En laat die groei dan wat ons betreft maar vooral uit blakende appels bestaan.

Back