Nieuws

Gezond en veilig werken? Wij gaan ervoor!

Gezond en veilig werken heeft uiteraard volop onze aandacht. Maar niet van ons alleen. We zijn continu in gesprek met ketenpartners en andere partijen. Want, ook hiervoor geldt, alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Zo zijn we ook in gesprek met de FME, zoals waarschijnlijk wel bekend de ondernemersorganisatie in de technologische industrie. De 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Gezamenlijk werken er zo’n 220.000 medewerkers bij deze leden.

Onderzoek naar alcohol, drugs en medicijnen

Deze ondernemersorganisatie in de technologische industrie, kortweg dus FME, richt zich onder meer actief op gezond en veilig werken en deelt regelmatig tips met de sector. Denk dan aan thema’s als het ADM-beleid, wat staat voor alcohol, drugs en medicijnen. Het moge duidelijk zijn; deze middelen brengen risico’s met zich meer op de werkvloer. Uit een onafhankelijk onderzoek van platform voor Investico voor De Groene Amsterdammer, Trouw, De Gelderlander en De Stentor, blijkt dat uit één steekproef aan de poort 5% van de medewerkers onder invloed was van harddrugs, 6,5% testte positief op THC en 2,6% had alcohol in het systeem. In 25 resultaten van grootschalige alcohol- en drugscontroles die het platform Investico mocht inzien, testte vrijwel elke keer een paar procent van de medewerkers positief met een waarde die de rijvaardigheid zou beïnvloeden. Dit onderzoek toont aan dat alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer in Nederland voorkomt.

ADM-gebruik in onze sector

Ook in onze sector is alcohol-, drugs- en medicijngebruik op de werkvloer een voorkomend probleem waardoor ernstige ongevallen (kunnen) plaatsvinden. De bedrijven in onze sector zijn werkzaam in de metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Het werk dat wordt verricht vindt veelal plaats in sterk gemechaniseerde en/of gerobotiseerde omgevingen, processen met hoge temperaturen, in chemische fabrieken en raffinaderijen of op grote bedrijfsterreinen met veel intern transport. Een ernstig ongeval kan niet alleen leiden tot gezondheidsschade voor de individuele medewerker, maar kan ook ernstige gevolgen hebben voor collega’s of soms ook voor omwonenden in de omgeving. Reden te meer dus om aandacht voor dit onderwerp te hebben, voor álle betrokken partijen.

Wel of geen testen afleggen?

Je hebt, in de spreekwoordelijke wandelgangen, ongetwijfeld ook wel gehoord van de gesprekken over het wel of niet afleggen van een test door medewerkers. Inmiddels is duidelijk dat dit niet de bedoeling is. Zoals met elk maatschappelijk debat, en zeker daar waar privacy mogelijk in het geding kan zijn, zijn er voor- en tegenstanders. Vanuit InAxtion zijn we uiteraard tegen ADM-gebruik en we roepen iedereen op zijn verstand te gebruiken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Even sparren?

Bovenstaand verhaal belicht overigens slechts één aspect van gezond en veilig werken. Wil je er meer over weten of even vrijblijvend overleggen over hoe veilig werken nog beter aan te pakken? Of mis je een onderwerp waar je graag over lezen wilt? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Bron: brief FME

Back