Nieuws

Eén slaapkamer en één auto per persoon. Altijd!

‘Meerdere arbeidsmigranten op één slaapkamer? Overvolle busjes waarmee men naar de werkplek vervoerd wordt? Het spreekt voor zich dat dit een ongewenste situatie is. Eerder deze maand gaf een onderzoeksgroep, onder leiding van oud-SP-leider Emiel Roemer, een conceptadvies af aan de regering.’ Aan het woord is Marcel van Eck, manager facilitaire dienstverlening specialist bij de InAxtion Groep. 'Wij hebben sinds jaar en dag een goed georganiseerde facilitaire afdeling en richten ons altijd al op dit belangrijke onderwerp. Goede huisvesting waarborgen kost veel tijd en energie. We hebben onze afdeling ná het uitbreken van de pandemie zelfs uitgebreid met een collega in de persoon van Leontien Reedijk. Dat geeft ons nog meer spankracht om de medewerkers te kunnen helpen en de kwaliteit structureel te blijven verbeteren.’

Presteren boven de norm

‘We doen méér dan de SNF-norm van ons vraagt, zo heeft iedereen een eigen slaapkamer. Volgens de norm mogen er twee mensen op een slaapkamer maar wij vinden het belangrijk dat onze collega's goed in hun vel zitten, want alleen dan kun je duurzaam samenwerken. Leefbaarheid, hygiëne, privacy, veiligheid en gezondheid zijn belangrijk voor onze medewerkers. Dat geldt nu, in de coronatijd, maar net zo goed daarbuiten. Dat uit zich in allerlei zaken, bijvoorbeeld ook in zoiets logisch als het bieden van een stabiele wifi-verbinding zodat mensen comfortabel met het thuisfront kunnen videobellen. Dat is nu uiteraard belangrijker dan ooit.’

Corona-maatregelen

'Met het uitbreken van de corona-pandemie hebben we de dienstverlening opgeschaald. Mocht iemand positief testen dan wordt hij direct geïsoleerd in een hotel waar we afspraken mee hebben. Bij een ziekenhuisopname is er ondersteuning indien gewenst. Veel medewerkers hebben te maken gehad met reisbeperkingen en zijn dan ineens afgesloten van hulp door familie of vrienden. Er is een communicatieprotocol waarmee klanten, collega’s en medebewoners direct worden gewaarschuwd bij een eventuele besmetting. Proactief meewerken met contactonderzoek is voor iedereen van groot belang. Ook ontsmetten we kamers en auto’s met een ozongenerator waar we in geïnvesteerd hebben.’

Geen busjes. Wel personenauto's

'Die bredere visie geldt overigens ook voor de manier waarop we onze collega's vervoer bieden. We werken met personenauto's, per collega één auto. Want hoe minder mensen in een auto, hoe kleiner het risico. Dat is in wezen hetzelfde als bij de huisvesting van onze mensen: hoe minder mensen in een woning, hoe schoner het blijven kan. Aan de ene kant zet het corona-virus veel op zijn kop, maar niet ons beleid dat zich richt op huisvesting en transport. We hebben de voorlichting drastisch opgevoerd en maatregelen genomen om bij besmetting de veiligheid en gezondheid te garanderen. Niet omdat we dat moeten maar omdat we dat willen', besluit Marcel.

Neem contact op

Even doorpraten over dit onderwerp? Neem contact met ons op, we lichten bovenstaand graag aan je toe.

Back
InAxtion
InAxtion