Nieuws

Doe uw voordeel met de CO2-Prestatieladder

BETER PRESTEREN MET DE CO2-PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument. Dit marktinitiatief helpt u om duurzaam te ondernemen, energie te besparen en geld te verdienen. U wordt ermee gestimuleerd om uw eigen CO2-uitstoot te reduceren. Denk bijvoorbeeld aan simpele dingen, zoals het uit doen van uw computer, in plaats van de sluimerstand, de verwarming een aantal graden minder hoog zetten of het aanschaffen van spaarlampen. Maar ook aan een ‘groener’ wagenpark, het overgaan op groene energie of een efficiënter gebruik van machines. Alle factoren die het energieverbruik binnen uw bedrijf beïnvloeden, de emissiefactoren, brengt u in kaart en u bepaalt uw jaarlijkse doelstellingen. Een daartoe bevoegde partij bepaalt vervolgens welk niveau u op de CO2-Prestatieladder heeft bereikt en welk certificaat u ontvangt. De CO2-Prestatieladder onderscheidt de volgende niveaus:

NIVEAU 1 T/M 3

Hier wordt verwacht dat u uw eigen CO2-huis op orde heeft. Van belang is of u inzicht heeft in de CO2-uitstoot binnen uw bedrijf. Inventariseert u dit en stelt u doelen voor de komende jaren om dit te verlagen? Kortom, kent u uw ‘Carbon-footprint’?

NIVEAU 4

Vanaf dit niveau wordt verwacht dat u uw CO2-beleid zowel intern als extern communiceert. Bijvoorbeeld met een vermelding op de website van het bedrijf of in een nieuwsbrief.

NIVEAU 5

Hier wordt verwacht dat u actief uw CO2-beleid uitdraagt. Bijvoorbeeld met het opzetten van projecten, of met het delen van kennis met de sector of de branche. Samen met klanten zorgen voor een minimale uitstoot, dat is hier van belang.

NIVEAU 6

Hier wordt van u verwacht dat u een bijdrage levert aan het maatschappelijke debat over CO2-uitstoot en dat u met dit thema een rol wilt spelen op landelijk niveau.

Een goed CO2-reductie beleid is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Opdrachtgevers zullen steeds meer en vaker rekening houden met uw prestaties op de CO2-Prestatieladder. Hoe hoger het niveau van uw bedrijf op de CO2-Prestatieladder, hoe meer u dus doet op het gebied van CO2-reductie, hoe groter de gunfactor. Zeker nu we langzaam uit de crisis klimmen en partijen weer vaker boven de prijs uit gaan kijken, doet u er goed aan om hoog op de CO2-Prestatieladder te staan.

Als u meer wilt weten over de CO2-Prestatieladder en hoe wíj daarop presteren, neemt u dan contact met ons op.

Back