Nieuws

De wet werk en zekerheid: Weet u precies hoe het zit?

Het doel van de Wwz is duidelijk: een bijdrage leveren aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt en het bevorderen van sociale zekerheid. Immers, een goed werkende arbeidsmarkt staat aan de wieg van economische groei.  In april 2013 werd er een sociaal akkoord gesloten. Op basis hiervan ontstond de Wet werk en zekerheid. Deze beslaat de terreinen flexrecht, ontslagrecht en de werkloosheidswet.

HET FLEXRECHT

De Wwz versterkt onder meer de positie van flexwerkers. Het gevolg? Het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract is kleiner geworden. Wij, als detacheerder, sluiten bij de start van de werkzaamheden een degelijke, duidelijke overeenkomst. Dit vrijwaart u, als opdrachtgever, van de risico’s die horen bij personeel in loondienst. Denk bijvoorbeeld aan het doorbetalen van loon bij ziekte.

HET ONTSLAGRECHT

Dit recht is sinds 1 juli 2015 eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers geworden. Hoe dat zit? Er is nog maar één vaste ontslagroute. Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest én de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd is. En de hoogte van die vergoeding? Die is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Voor de duidelijkheid: dat geldt dus alleen voor personeel dat bij u in dienst is. Niet voor ingeleend personeel.

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW)

De maximale duur van de publieke WW-uitkering wordt sinds 1 januari van dit jaar beetje bij beetje verder teruggebracht. Het doel? Vanaf 2019 bedraagt de maximale duur van de WW-uitkering niet langer 2 jaar. Ook de opbouw van WW-rechten is aangepast. Waar werknemers voorheen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht opbouwden, zal dat in 2019 nog maar een halve maand zijn.

UW DAGELIJKSE PRAKTIJK

Regels. Wijzigingen. Uitzonderingen. Vast personeel. Gedetacheerd personeel. U heeft er allemaal mee te maken in uw dagelijkse praktijk. Wees u verzekerd van een partner die exact weet hoe het zit. Wilt u meer informatie? Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 078 632 68 68 of stuur een e-mail naar dordrecht@inaxtion.com.

Back