Nieuws

De AVG een jaar later

Je kon een jaar geleden geen krant lezen, tijdschrift openslaan of een online medium bezoeken of de termen AVG, GDPR, privacy en boetebedingen vlogen je, figuurlijk gezien, om de oren. Het Nederlandse bedrijfsleven was na al die aandacht echt wel doordrongen van de noodzaak om deze thematiek serieus op te pakken. Adviseurs, bureaus, whitepapers en uitgebreide websites schoten als paddenstoelen uit de grond om diepgaand te informeren over deze belangrijke wet die grote gevolgen met zich mee kon brengen. Hoe staan we er nu voor?

De AVG een jaar later

Kijk, privacy gaat niet alleen over het beschermen van je klantgegevens, ook alle informatie die is opgeslagen over jouw medewerkers, valt hieronder. En als je er even bij stilstaat, dan besef je dat dat nogal wat is: beoordelingsgesprekken, salarisgegevens, woonadressen, telefoonnummers, bankgegevens en identiteitsbewijzen en vele, vele zaken meer. Nu de eerste wind rondom privacy en dataveiligheid is gaan liggen, horen we volop geluiden uit de markt dat de focus op deze onderwerpen drastisch afgenomen is. Waar er eerst nog volop aandacht was voor voorkomen van hackaanvallen, inzetten op cybersecurity en het instrueren van medewerkers met als doel een gevreesd datalek te voorkomen, zie je nu dat deze onderwerpen lagere prioriteit krijgen binnen bedrijven.

Gevaarlijke trend

Inmiddels ligt er meer focus op de werving en selectie van gekwalificeerd personeel, in de nog altijd schaarse arbeidsmarkt. Ook oog voor scholing, inzetbaarheid, ontwikkeling en thema's rondom verzuim, arbeidsomstandigheden en gezondheid lijken de overhand te nemen. We schrijven dit blog als bewustmaker, want als we het woord AVG inmiddels al in één adem durven te noemen met het woord hype , dan geeft dat iets aan... En in praktijk betekent het dat we, redelelijk passief, met elkaar wachten tot er een enorme cyberaanval komt, een gigantisch datelek ontstaat of de gegevens, waaronder allerlei gevoelige informatie, van je personeel op straat komen te liggen.

Zet het morgen op je agenda

Ons advies? Houd dit onderwerp warm binnen je organisatie, onder meer door het heel praktisch een vaste plek op je agenda te geven. Houd de media in de gaten en bespreek concrete voorbeelden die je voorbij ziet komen. Het is een van de manieren om ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt. Hamer er bij je medewerkers nog altijd op hoe belangrijk dit onderwerp is, niet alleen voor jullie klanten maar ook voor henzelf. USB-sticks mee naar huis nemen, laptops 's nachts in een auto laten liggen, gevoelige informatie als bijlage in een mail versturen en devices gebruiken zonder pincode: dat is écht niet meer van deze tijd. Men zegt wel eens, alles wat je aandacht geeft groeit en dat is zeker met dit onderwerp het geval. Hulp nodig om de AVG weer op de agenda te krijgen? Bel ons, we delen onze kennis graag met je.

Back
InAxtion
InAxtion