Nieuws

'Handen uit de mouwen en aan de slag.'

'Hoe lastig de huidige situatie ook is, niets doen is simpelweg geen optie', aldus Marc van Ravenstein, eigenaar van InAxtion. 'We moeten naar voren blijven kijken en een manier vinden om met dit nieuwe tijdperk om te gaan. Om me heen zie ik ook gebeuren dat we als bange konijnen in de koplampen staren en dat gaat ons weinig brengen. Tegelijkertijd zie ik ook prachtige initiatieven ontstaan die deze lockdown intelligent maken. Eén initiatief gaat om de oproep om, iedereen die jong en gezond is, gewoon aan de slag te laten gaan. Zonder te willen generaliseren, durf ik te stellen dat we hierin best mogen differentiëren naar leeftijd. De cijfers wijzen het ook uit: ruim de helft van de Nederlandse bevolking is jonger dan 45 jaar. Het aantal COVID-19 slachtoffers valt grotendeels in leeftijdscategorie daarboven. Die wetenschap kunnen we slim én ter bescherming van de ouderen, inzetten met elkaar.' Zie: https://www.coronaoplossing.nl/

Geen mondkapje of een tussenoplossing?

'En dan is er ook nog de discussie van het wel of niet dragen van mondkapjes. Van een goede vriend van me, hij woont in Oost-Azië, weet ik dat het dragen van mondkapjes daar al lang common is. Niet eens per se om jezelf te beschermen, maar vooral uit respect naar de ander toe. Het is, meer dan ooit, nodig dat we aan de slag gaan: er moeten huizen gebouwd worden, installaties onderhouden en meer van dat soort belangrijke activiteiten om de economie draaiende te houden. Zo zijn we vanuit InAxtion bijvoorbeeld al in gesprek met een naai-atelier dat honderden mondkapjes voor ons gaat produceren. Misschien zijn ze niet perfect, maar het is nog altijd beter dan niets. Want conform het protocol Samen veilig doorwerken dat is vastgesteld door het Rijk en de bouw- en technieksector, werken ook onze mensen 'gewoon' door op de bouwplaatsen. Uiteraard met het in acht nemen van de richtlijnen van het RIVM, die worden ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Vanuit mijn visie zijn er twee keuzes: óf we wachten tot er gecertificeerde mondkapjes zijn, wat door bureaucratie nu eenmaal stroperig verloopt en dús nog wel enkele weken duren zal. Of we steken zelf de handen uit de mouwen om onze mensen waar we zéér zuinig op zijn, alvast iets te bieden', vindt Marc.

Van wat niet kan, naar áctie

'Ik hoor veel in de media over wat we allemaal niet kunnen doen, maar ik kijk ook graag naar wat er allemaal wel kan. Als we onze welvaart (en complementair het welzijn) ook maar een beetje vast willen houden, dan is het evident dat we kansen pakken. Belangrijk is natuurlijk dat we de druk op de zorg verminderen. Maar ook dat we leren van anderen. Zo kunnen we, wat mij betreft, nog meer naar de lessen van Oost-Azië kijken. Zij hebben al zoveel meer ervaring dan wij, onder meer door het SARS-virus van enkele jaren geleden', vervolgt Marc. 'Ik kan me persoonlijk ook wel storen aan het beeld dat half Nederland de hele dag Netflix aan het kijken is. Want voor heel veel mensen is het drukker dan ooit. Zeker voor hen die thuiswerk en schoolgaande kinderen combineren. Mijn boodschap? Blijf zoveel mogelijk aan het werk, en werkgevers: creëer, waar mogelijk zoveel als kan een veilige werkomgeving. Doe daarom alles wat binnen handbereik ligt en bescherm je mensen zo goed mogelijk, dat is wat ons betreft taak nummer 1 voor werkgevers op dit moment. En dan doel ik niet alleen op lichamelijke bescherming, maar ook op het geestelijke stuk. Want er gebeurt nogal wat, ook in de hoofden van je mensen. Praat met en luister naar elkaar, zou ik zeggen. En daarnaast hoop ik dat we de discussie, als de focus op gezondheid straks wat wegebt, zuiver kunnen houden. Ook wanneer het over tarieven gaat. Wat mij betreft is persoonlijk leiderschap, in de zin van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, belangrijker dan ooit in deze.'

Neem contact op

Doorpraten over dit actuele onderwerp? Van elkaar leren? Heel graag: er komt immers een moment dat we met elkaar weer naar buiten gaan. Neem contact met ons op, we kijken uit naar je bericht. We baseerden een gedeelte van onze informatie in dit blog op de rapportage van 6 april jl. van het RIVM. Bekijk ook de video en teken de petitie!

Voor de volledigheid voegen we graag de Veelgestelde vragen over het coronavirus en de bouw- en technieksector toe.

Back