Referenties

Inducon21

Full inducon 21 logo3 604 300 s c1 c t

"INAXTION LEVERT DE JUISTE MONTEUR VOOR DE JUISTE KLUS; ZIJ STELLEN MIJ ZELDEN TELEUR"

InduCon 21 is een technische dienstverlener, onderdeel van de 21 groep. 21 Groep gaat uit van de kracht van de combinatie die momenteel gevormd wordt door Elektra 21, InduCon 21 en Telecom 21, deelnames in TechnoTron, wQare, NewView en nauwe samenwerkingen met werktuigkundige installatiebedrijven. InduCon 21 is gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en beheer van elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties en meet- en regeltechnische installaties. Concreet komt dat erop neer dat zij ervoor zorgen dat deze installaties functioneel, veilig en bestuurbaar zijn. Veiligheid is sowieso een belangrijke kernwaarde voor InduCon 21, omdat zowel het werken met als onderhouden van deze installaties veel risico’s met zich meebrengt.

DE OUDE SITUATIE

InduCon 21 werd in 2008 opgericht door Roger van Beveren. In het begin was Hilco Snepvangers de enige medewerker in het bedrijf, maar in zijn branche moest hij snel beginnen met mensen aannemen; die had hij nodig om de markt te veroveren. Maar dat deed hij wél voorzichtig: hoewel hij monteurs op de loonlijst zette, wilde hij ook monteurs flexibel inlenen bij betrouwbare partners. Gelukkig kende Hilco al zo’n partij uit een eerder werkverband: InAxtion.

DE OPLOSSING

InAxtion is in de loop der jaren huisleverancier voor InduCon 21 geworden voor elektromonteurs die kennis en ervaring hebben in de zwaardere industrie. Wanneer InduCon 21 mensen nodig heeft – en vaak moet dat snel omdat opdrachtgevers soms op het laatste moment een opdracht verlenen – weet InAxtion de juiste mensen te vinden om direct aan de slag te kunnen. Niet zelden vraagt InduCon 21 naar specifieke monteurs die in de loop der jaren gezien zijn gaan worden als collega.

DE VOORDELEN

"We vragen vaak naar specifieke monteurs, die we bijna als eigen collega's beschouwen"

Hilco Snepvanger, bedrijfsleider van InduCon 21

De ene elektromonteur is de andere niet. Dat weet Hilco Snepvanger, bedrijfsleider van InduCon 21, als geen ander: “Elektromonteurs die gewend zijn in de utiliteit te werken, missen essentiële ervaring en kennis wanneer zij in de industrie moeten werken.” Dat kun je zien aan hun houding, hun uitrusting en gereedschap wanneer zij op het werk verschijnen. “Dus moet ik een partner hebben die dat verschil begrijpt, en direct de juiste monteurs stuurt.” Daarom haalt Hilco zijn extra krachten bij InAxtion.

‘INAXTION IS BEREID MONTEURS OP TE LEIDEN ALS DE KLUS DAAR OM VRAAGT’ 

“Ik heb het wel met anderen geprobeerd, hoor”, geeft Hilco toe. Toen hij in 2008 begon met InduCon 21, wilde hij zijn opties verkennen. “InAxtion schakelde ik sowieso in omdat ik het bedrijf al kende, maar het zou niet slim zijn om al mijn vertrouwen in één partij te investeren. Zij kunnen ook niet garanderen dat zij altijd iemand kunnen leveren, omdat hun klanten – net als wij – onvoorspelbaar zijn in de behoefte.” Hoewel hij vergelijkbare partijen vond, viel er ook een aantal door de mand: “Die toonden niet te beseffen dat een elektromonteur in de utiliteit iets anders is dan een monteur in de industrie.” Hoe herken je dan het verschil? “Aan hoe de monteur op het werk verschijnt. Een monteur met kennis van industrie weet bijvoorbeeld hoe ontzettend belangrijk veiligheid is. Die komt met beschermende uitrusting en tekent niet alleen voor de veiligheidvoorschriften, maar houdt zich daar ook 100 procent aan.” Wantwanneer duidelijk wordt dat een monteur een regel overtreedt, mag het hele bedrijf inpakken en wegwezen. “Daarnaast herken je de echte industriële monteur ook aan het gereedschap dat hij meebrengt: ook dát verschilt in de utiliteit en industrie.”InAxtion heeft InduCon 21 zelden teleurgesteld als het gaat om het leveren van de juiste man voor de juiste klus: “Sowieso leveren ze industriële monteurs voor een industriële klus, en utiliteitsmonteurs voor utiliteitsklussen. Maar we kunnen ze ook vragen naar specifieke kwaliteiten.” Als InduCon 21 voor een klus personeel nodig heeft met een bepaald certificaat voor het aansluiten van een bepaald soort kabels, bijvoorbeeld. “InAxtion is dan bereid om monteurs daar speciaal voor op te leiden. En wanneer die mensen eenmaal dat certificaat hebben en er komt weer eens zo’n klus langs, houden ze die zo veel mogelijk beschikbaar voor ons.

”‘DANKZIJ INAXTION LEVERDEN WE EEN ONREALISEERBAAR PROJECT OP TIJD ÉN KWALITATIEF HOOGSTAAND OP’

InduCon 21 vraagt regelmatig naar specifieke monteurs: “Zo heeft InAxtion iemand waar ze al 5 jaar gebruik van maken wanneer er dikke kabels aangesloten moeten worden. Deze monteur verhuist binnen InduCon 21 regelmatig naar projecten waar dikke kabels verwerkt worden. Hij heeft zich daarin ontwikkeld en levert ontzettend goed werk af op dat gebied. Die monteur voelt inmiddels als een eigen collega, in plaats van een ‘inleen’ van InAxtion.”Ook voor grotere projecten weet InAxtion snel met 15 tot 20 man op te voeren: “Een opdrachtgever verstrekte veel te laat een opdracht om een diffusietoren te bouwen. Eigenlijk een onrealiseerbaar project gezien de vele uren die benodigd waren en de ontzettend korte doorlooptijd. Toch namen we de klus aan en vertrouwden op InAxtion om de monteurs te leveren. En dat deden ze: kwalitatief hoogstaand én werkend is het project op tijd opgeleverd.

”ALS INAXTION ZEGT DAT ER EEN MONTEUR KOMT, DAN KÓMT DIE OOK’

In de afgelopen 6 jaar is InAxtion uitgegroeid tot huisleverancier van betrouwbaar, opgeleid en ervaren personeel voor projecten van InduCon 21. “Dat geeft aan hoe tevreden we over hun dienstverlening zijn. InAxtion heeft verstand van onze branche en weet wat wij willen en verwachten. Ze zijn al even betrouwbaar als flexibel: als zij zeggen dat er een monteur komt, dan kómt die ook. Daarnaast zorgen zij goed voor hun mensen: net als wij weten zij hoe belangrijk het is om veilig te werken. De mensen die zij leveren gaan graag aan het werk, maar willen ook graag weer naar huis zonder kleerscheuren. Dat kan alleen maar als je weet wat je doet, je bewust bent van de risico’s en gevaren, de regels kent en je daaraan houdt. Ik kan me dan ook niet herinneren dat er een bedrijfsongeval gebeurde met een monteur van InAxtion. Ook dat zegt veel over de kwaliteit van hun personeelsbestand.”

FEITEN

Naam organisatie: InduCon 21
Organisatievorm: BV
Aantal medewerkers: 21 groep heeft 100 medewerkers, InduCon 21 heeft 34 medewerkers
Product/Dienst: Ontwerp, aanleg en beheer van industriële installaties
Branche: Industrie

Back