Over InAxtion

Over InAxtion

Zoek je een uitzendbureau of een werkgever? InAxtion is het allebei. Voor onze opdrachtgevers zijn we een uitzendbureau, maar voor jou zijn we werkgever. Je hebt een contract met ons en we zenden je vervolgens op projectbasis uit. We streven naar vaste dienstverbanden en steeds meer mensen werken tot hun pensioen bij ons. Bij ons mag je de opleidingen volgen die je nodig hebt. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de klant. Die weet namelijk dat hij bij InAxtion altijd goede flexibele krachten kan inhuren. Met veel opdrachtgevers hebben we vanaf onze oprichting al een hechte band.

We bouwen aan langdurige relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en respect. Onze klanten ervaren ons dan ook als een betrouwbare partij, die goede vakmensen levert. We kennen onze vakmensen én het werkveld. Daardoor weten we altijd weer de juiste personen aan de juiste projecten te koppelen. Want als jij met plezier naar je werk gaat, lever je ook goed werk. En daar plukken onze opdrachtgevers natuurlijk weer de vruchten van.

 

In uitzonderlijke gevallen kan InAxtion ook werk aannemen. Voor meer informatie neem contact op met directie@inaxtion.com.

Onze waarden

Bij InAxtion werken we samen met mensen voor mensen. De volgende waarden zijn leidend in ons denken en handelen:

Betrouwbaar

Ambitieus

Respectvol

Samenwerken

 

Werken aan een betere toekomst

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij InAxtion nemen we onze verantwoordelijkheid. De keuzes die wij nu maken, hebben namelijk gevolgen voor later. Wij willen actief bijdragen aan de toekomst. Daarom streven we naar minder CO2-uitstoot en een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzame bedrijfsvoering
Ons uitgangspunt is dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten. We kiezen daarom voor groene producten. Maar duurzaamheid betekent ook bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarom investeren we in de ontwikkeling van onze mensen, zodat ze ook op de lange termijn goed inzetbaar blijven. Streven naar duurzaamheid betekent ook dat we goede doelen ondersteunen, zoals KidsRight en Oxfam Novib.

Minder CO2-uitstoot
In 2016 willen we als bedrijf grofweg 5% minder CO2 uitstoten dan in 2012. Het gaat daarbij niet alleen om de uitstoot van onze auto’s, maar ook om het energieverbruik van onze gebouwen. We meten onze CO2-uitstoot met de CO2-prestatieladder. Zo kunnen we exact zien wat het effect is van de maatregelen die we nemen. De inspanningen die we verrichten voor een optimale CO2 reductie hebben geresulteerd in het behalen van het certificatieniveau drie van de CO2-prestatieladder. Bekijk hier het certificaat en meer informatie.

Initiatieven CO2-Prestatieladder  

Slim reizen
InAxtion is bezig met het initiatief "Slim reizen". Momenteel wordt er veel op eigen initiatief naar projecten gereden. In 2015 zullen wij de gedeclareerde kilometers van onze medewerkers gaan onderzoeken. Wij willen hiermee inzicht krijgen in de mogelijkheden van het reduceren van kilometers, bijvoorbeeld door carpoolen te faciliteren en promoten. Ons streven is om met dit initatief een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot te realiseren.

Nederland CO2 Neutraal
Begin 2015 hebben we ons aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal. Het doel van deze stichting is bedrijven en organisaties stimuleren en ondersteunen te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Wij hebben ons aangesloten bij deze stichting om meer inzicht te krijgen. Wij ambiëren om ook te voldoen aan de twee eisen 3.D.1 en 5.C.1. Wij doen dit omdat wij erin geloven dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan een betere toekomst.  

Jouw loopbaan bij InAxtion

Als je voor InAxtion werkt, heb je vooral veel contact met je eigen consultant. Onze consultants hebben zelf ook ooit binnen E&I op projecten gewerkt. Ze hebben dus allemaal ervaring met het werk dat jij doet. Zij kennen de klanten en het werkveld goed en leren ook jou steeds beter kennen. Daardoor weten zij steeds beter welke projecten bij jou passen. Ze doen altijd hun best om je op een project te plaatsen waar jij tot je recht komt.

Je loon

Het loon dat je bij InAxtion verdient is vergelijkbaar met het loon dat onze opdrachtgevers aan hun eigen mensen uitbetalen. Het is dus niet zo dat je als uitzendkracht veel minder verdient dan de mensen in vaste dienst. Dat is in de wet geregeld, namelijk met het loonverhoudingsvoorschrift.

Je ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat je plezier hebt en houdt in je werk. Onze consultants denken daarom graag met je mee over je volgende stap. Als je een specifieke opleiding wilt volgen om verder te komen in je werk, valt daar altijd over te praten. 

Je contract

InAxtion werkt volgens de cao voor uitzendkrachten, de NBBU (www.nbbu.nl).

Meer informatie

Precieze informatie over je rechten en plichten kun je nalezen in de cao voor uitzendkrachten

 

 

management

Hans de Regt en Marc van Ravenstein werken al sinds 2002 voor InAxtion en zijn sinds 2006 algemeen directeur. Zowel Hans als Marc hebben een ruime ervaring in het uitzendwezen en als ondernemer. Sonja Timmermans is sinds 2004 in dienst van InAxtion en vervult de rol van financieel directeur. Sonja heeft voorheen in diverse interim functies gewerkt binnen de financiele wereld.