Referenties

Stork

"INAXTION IS STERK IN HET LEVEREN VAN TIJDELIJK TECHNISCH PERSONEEL VAN HOGE KWALITEIT"

Stork is sterk in wat zij ‘asset integrity’ noemen: in de zware industrie (Olie & Gas, Chemische en Power sector) helpt Stork haar klanten om risico’s te verkleinen, veiligheid te waarborgen en prestaties te verbeteren. Concreet komt dat erop neer dat Stork service en onderhoud pleegt aan zware installaties als turbines, raffinaderijen en chemische fabrieken. Zij bedienen grote klanten als GasUnie, DSM en Shell. Als het gaat om grote installaties, zijn er veel onderhoudsstops. Dan ligt de hele productie stil om ervoor te zorgen dat de installaties niet alleen blijven draaien, maar vooral ook veilig blijven draaien. Uiterst belangrijk gezien er gewerkt wordt met stoffen als gas en olie.

HUIDIGE SITUATIE

Stork wil flexibel zijn in personeel. Bepaalde sleutelfuncties nemen zij zelf aan, maar technisch uitvoerend personeel willen zij pas inschakelen als dat nodig is: wanneer er een groot project start. Stork moet dan in staat zijn om in korte tijd op te schalen. Elk project vraagt ook weer om specifiek personeel: technici met bepaalde competenties. Stork heeft dus behoefte aan een partij dat het juiste personeel op het juiste moment kan leveren. InAxtion is zo’n partij.

DE OPLOSSING

InAxtion levert voor Stork technisch personeel voor elektrotechnisch werk en installaties. Stork geeft aan hoeveel mensen zij nodig hebben van welke profielen en competenties. InAxtion heeft veelal de juiste mensen paraat. Als het nodig is, leiden zij mensen op. Maar dat is niet het enige: InAxtion hanteert dezelfde bedrijfsprincipes als Stork: goed werkgeverschap, ze houden zich aan wet- en regelgeving, en focussen op veiligheid én kwaliteit. De culturen van beide bedrijven komen goed overeen.

DE VOORDELEN

De meeste bedrijven hebben een redelijk gelijkmatig personeelsbestand: er zijn een x aantal fte’s nodig om te waarborgen dat alle werkzaamheden gedaan worden. Maar voor Stork is het aantal benodigde personeelsleden sterk fluctuerend. Wanneer er (snel) een groot project opgestart wordt, hebben zij veel extra arbeidskracht nodig. En niet zómaar krachten, maar gespecialiseerd technisch personeel. Hoe los je dat op? Door samen te werken met een vaste groep uitzend- en detacheringsbureaus die snel de juiste mensen kunnen leveren.

"INAXTION PLAATST ZICH IN DE ROL VAN DE WERKGEVER, EN ZIJN DAAR ERG ZORGVULDIG IN"

Marion Vianen, Inkoper van flexibele arbeid bij Stork, contracteert de partners bij wie Stork regelmatig extra mankracht inkoopt, waaronder InAxtion: “Toegegeven, zij zijn niet de enige partij die voor ons technisch personeel levert, wel een partij waar we al lang mee samenwerken.” Net als Stork gespecialiseerd is in zware industrie, biedt InAxtion voor Stork ook de meeste meerwaarde op een specifiek gebied: “Vooral op het gebied van technisch uitvoerend personeel is InAxtion sterk: goed opgeleide technici voor elektrotechnisch werk en werk aan installaties.” Belangrijk is dat het personeel over de juiste kennis en papieren beschikt om direct aan de slag te kunnen. Én over de juiste expertise, ervaring en instelling: “Projecten die wij doen moeten meestal op korte termijn opgestart worden. Partners als InAxtion zorgen ervoor dat de mensen die zij leveren alles in huis hebben om onze projecten tot een succes te maken.” Dat is het voordeel van gespecialiseerde bureaus zoals InAxtion ten opzichte van reguliere uitzendbureaus: zij gaan verder dan – onsympathiek gezegd – 'cv's schuiven. “InAxtion plaatst zich meer in de rol van werkgever, en in die rol zijn zij erg zorgvuldig.

“INAXTION SNAPT HEEL GOED HOE WIJ HET HEBBEN WILLEN”

Goed werkgeverschap. Een belangrijk uitgangspunt in de filosofie van InAxtion, waardoor de samenwerking met Stork al jarenlang duurt: “Niet alleen investeren zij in opleiding van hun mensen, maar ze zorgen ook voor nette betaling van lonen, conform de laatste wet- en regelgeving.” Zo is InAxtion zich er goed van bewust dat flexwerkers even hoog beloond dienen te worden dan vast personeel van de organisatie waar zij aan uitleveren. “Maar ook snapt InAxtion heel goed hoe wij het hebben willen: zij weten hoe belangrijk veiligheid en kwaliteit voor ons zijn. In die zin sluit hun bedrijfsfilosofie en –cultuur aan op die van ons. Dat werkt prettig samen.

“DANKZIJ INAXTION KUNNEN WE ZO FLEXIBEL BLIJVEN ALS NODIG IS”

Dankzij partijen als InAxtion kan Stork zo flexibel blijven als nodig is: “Voor ons is dat echt heel belangrijk om maatwerk te kunnen blijven leveren aan onze klanten. Elk project vraagt om een ander aantal mensen, andere type profielen en specifieke competenties. Elk project is anders.

“Onder andere dankzij InAxtion beschikken wij over een hele grote flexpool, met een grote capaciteit en diversiteit aan kwaliteiten. InAxtion is daarbij met name sterk is in het plaatsen van de juiste mensen voor lange termijnprojecten.

“INAXTION INVESTEERT IN HUN MENSEN EN GELOVEN IN GOED WERKGEVERSCHAP”

FEITEN

Naam organisatie: Stork
Organisatievorm: BV
Product/Dienst: service en onderhoud aan zware installaties
Branche: assetmanagement

Back